Czy szpitale skorzystają na Krajowym Planie Odbudowy?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W Krajowym Planie Odbudowy na ochronę zdrowia przeznaczonych jest blisko 4,5 mln euro. Trwa dyskusja na temat tego, na jakich zasadach rozdzielane będą fundusze i czy Agencji Rozwoju Projektu przypadnie nadzór nad przebiegiem realizacji założeń dokumentu programowego.

Czy szpitale skorzystają na Krajowym Planie Odbudowy?

Next Generation EU to europejski Fundusz Odbudowy mający na celu pobudzenie gospodarki. Między kraje członkowskie zostanie rozdzielona łączna kwota 1,8 bln euro, która ma pomóc w odbudowywaniu gospodarki Europy po kryzysie wywołanym COVID-19. W ramach składania wniosków każde z państw musi przedstawić swój Krajowy Plan Odbudowy.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem programowym, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. Przedłożenie projektu jest podstawą do ubiegania się o wsparcie z europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Polsce ma przypaść ok. 136,4 mld euro dotacjiok. 34,2 mld euro pożyczek. Jak podaje gov.pl, dostępność i jakość systemu zdrowia jest jednym z obszarów, które mają otrzymać wsparcie.

Jak zostaną podzielone fundusze z Krajowego Planu Odbudowy?

Na komponent „dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” przeznaczono 4 092 mln euro w formie bezzwrotnych grantów oraz 450 mln euro jako zwrotne pożyczki. Na co rozdzielone zostaną te środki?

Planowane są modernizacje i rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych, wdrożenie inwestycji związanych z wprowadzeniem zmian w związku z pandemią i programem szczepień, rozszerzenie cyfrowych rozwiązań w ramach ochrony zdrowia. Oddzielnym punktem ma być zwiększenie liczby personelu medycznego poprzez modernizację obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne, a także inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczych i analitycznych.

Na jakie środki mogą liczyć szpitale w ramach Krajowego Planu Odbudowy?

Wśród celów szczegółowych projektu znajduje się zapis o „poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną”. Według przedstawionego dokumentu jedynie część środków zostanie przyznana na podstawie konkursu, a za rozporządzanie środkami odpowiadać będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Oznacza to centralizację systemu zarządzania funduszem i odebranie kontroli nad przebiegiem procesu samorządom, które są w posiadaniu większości szpitali.

Jednak 4 maja, podczas posiedzenia Sejmu, poseł Henryk Kowalczyk z PiS przekonywał, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy na każdy szpital przypadnie 13 mln zł. Chociaż jest to propozycja atrakcyjna dla samorządów, jednak szczegółowe rozporządzenia dotyczące finansów będą wydawane za pośrednictwem oddzielnych ustaw, których kształtu obecnie nie znamy.

Co więcej z KPO wynika, że zasady rozdzielania funduszów nie będą równe. Szpitale wojewódzkie, specjalistyczne i uniwersyteckie będą mogły liczyć na bezzwrotne granty, a samorządy jedynie na zwrotne pożyczki. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda zapewnia jednak, że charakter pomocy w formie pożyczki nie został jeszcze przesądzony.

Agencja Rozwoju Szpitali zapewni rozwój sektora szpitalnictwa

Projekt zakłada „utworzenie profesjonalnego, scentralizowanego system nadzoru poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której zasadniczym celem będzie zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa oraz wspieranie procesów restrukturyzacji szpitali”. Instytucja ta podlegałaby ministrowi zdrowia i miałaby prawo kierowania komisarzy rządowych do szpitali, które Ministerstwo Zdrowia uzna za niewłaściwie zarządzane. W ten sposób komisarze mieliby prawo przejmowania kontroli w szpitalach i według samorządów odbierania im tych instytucji.

 

Źródła: miasta.pl, gov.pl, rynekzdrowia.pl, prawo.pl

Przeczytaj także: Personel niemedyczny otrzyma 5000 zł dodatku covidowego?

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy