FPP: potrzeba ustalenia minimalnej, dziennej stawki żywieniowej w szpitalnictwie

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Inicjatywa Ministerstwa Zdrowia, które przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z 14 marca br. w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach jest dobrym krokiem – ocenia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Ważne jest jednak uregulowanie tak istotnej kwestii, jak określenie stawki żywieniowej na pacjenta, która będzie podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że polskie ustawodawstwo określa dzienną stawkę żywieniową w wojsku, a także w więziennictwie. Dlaczego więc nie określa jej w szpitalnictwie? Zdaniem FPP najbardziej cierpią na tym pacjenci, którzy nie mają zagwarantowanych standardów w zakresie żywienia.

Doprecyzowanie źródeł finansowania żywienia w szpitalach

Obszar żywienia szpitalnego od lat jest tematem dyskusji i debat, ale do tej pory pozostaje nieuregulowany, a to stwarza konkretne problemy zarówno dla zarządów szpitali, jak i przedsiębiorstw działających w tym sektorze.

– W naszej opinii kluczowe byłoby doprecyzowanie źródeł finansowania żywienia w szpitalach. Uzasadnienie do projektowanego rozporządzenia mówi o tym, że postulowana zmiana „wpłynie korzystnie nie tylko na standard organizacyjny jednostki, ale także skuteczność procesu leczniczego i dalsze zdrowienie pacjentów”. Czy osiągniecie tego celu nie byłoby łatwiejsze, gdyby żywienie szpitalne zostało wpisane do katalogu świadczeń zdrowotnych NFZ? – podkreśla Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

– Pozostając przy kwestiach finansowych należałoby również zapytać, czy przedstawiając projekt podniesienia standardu żywienia w szpitalach ustawodawca przeznaczył dodatkowe środki finansowe na ten cel? Byłby to naturalny krok, zwłaszcza w warunkach narastającej presji inflacyjnej. Niestety, w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia czytamy, że „nie będzie ono miał wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego”, tak więc szpitale nie będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie. Podsumowując, mamy do czynienia z bardzo ważną inicjatywą w obszarze żywienia w szpitalach, która daje nadzieję na zmiany i na wymierne korzyści dla pacjentów będących w procesie terapeutycznym. Jednak wydaje się, że aby omawiany projekt rozporządzenia przyniósł realną zmianę polegającą na zdecydowanym podniesieniu standardu żywienia szpitalnego, powinien zostać uzupełniony o rozwiązania kwestii finansowych – dodaje ekspert.

Źródło: materiał prasowy

Przeczytaj także: „Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia” – co zakłada projekt FPP?

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy