Jakie konsekwencje czekają niezaszczepionych medyków od 1 marca? MZ wyjaśnia

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Od 1 marca 2022 r. pracodawca w podmiocie leczniczym będzie mógł wprowadzić zmiany w organizacji pracy pracownika albo rozwiązać z nim umowę, jeżeli zatrudniony nie podda się obowiązkowi zaszczepienia przeciw COVID-19 – czytamy w oświadczeniu MZ. Działania te, jak wyjaśnia resort, muszą jednak pozostawać w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiły się informacje dotyczące wejścia w życie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników podmiotów leczniczych. Resort wyjaśnia, w jaki sposób pracodawca może zażądać od pracownika okazania dowodu zaszczepienia oraz jak postępować w przypadku niedokonania obowiązku zaszczepienia przez zatrudnionego.

Kto podlega obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 podlegają:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
  • osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym.

Wymienione osoby powinny poddać się szczepieniu w terminie nie późniejszym niż 1 marca 2022 r.

Na jakiej podstawie pracodawca może żądać okazania dowodu zaszczepienia pracownika?

Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19” – wyjaśnia resort zdrowia. Chodzi o art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), na podstawie którego pracodawca uprawniony jest do żądania podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone  w § 1 i 3 tej jednostki redakcyjnej Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zgodnie z art. 221 § 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, udostępnienie pracodawcy danych osobowych pracownika następuje w formie oświadczenia składanego przez tę osobę.

– Mając na względzie fakt, że obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 dla określonych (powyżej wskazanych) grup pracowników wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, a tym samym realizacja tego obowiązku stanowi przesłankę legalnego świadczenia przez tych pracowników pracy w normatywnie określonych miejscach (podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz aptekach ogólnodostępnych lub punktach aptecznych) pracodawca uprawniony jest do żądania złożenia przez pracownika zobowiązanego do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 oświadczenia o spełnieniu tego obowiązku – czytamy w oświadczeniu MZ.

Jakie będą konsekwencje niepoddania się szczepieniu?

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że wobec pracownika, który nie zaszczepił się przeciw COVID-19 lub nie okazał stosownego oświadczenia o zaszczepieniu, pracodawcy przysługują uprawnienia określone przepisami Kodeksu pracy. Wobec tego, w zależności od okoliczności faktycznych w danym miejscu pracy, pracodawca może przeorganizować pracę osoby niezaszczepionej w taki sposób, by nie stwarzała ona ewentualnego zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pracodawca ma również prawo rozwiązać stosunek pracy z niezaszczepionym pracownikiem.

– Działania podejmowane przez pracodawcę w związku z brakiem realizacji przez jego pracowników obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 winny być realizowane w taki sposób, by pozostawały w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników – podkreśla resort zdrowia.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Obowiązkowe szczepienia dla personelu medycznego a przepisy prawa. Czy będą kary za niezaszczepienie?

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy