MZ skierowało projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego do uzgodnień

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz o samorządzie ratowników medycznych ma kompleksowo uregulować wykonywanie tej profesji. W projektowanej ustawie znalazły się m.in. zapisy umożliwiające kształcenie na studiach drugiego stopnia oraz o płatnym urlopie szkoleniowym dla ratowników medycznych.

W uzasadnieniu projektu ustawy minister zdrowia wskazuje, iż zawód ratownika medycznego wiąże się z samodzielnością oraz niezależnością w wykonywaniu złożonych czynności, wymaga posiadania wysokich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych i wiąże się z dostępem do danych wrażliwych.

„Znaczenie roli ratowników medycznych w sektorze ochrony zdrowia oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów powinny się przy tym przekładać na dbałość państwa o zapewnienie odpowiednich kwalifikacji osób przystępujących do wykonywania tego zawodu, jak również ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób już go wykonujących, stworzenie warunków reprezentacji interesów tego środowiska zawodowego, sprawowania nadzoru nad jakością wykonywania zawodu przez ratowników medycznych oraz prowadzenia rejestru osób wykonujących ten zawód” – czytamy w projekcie.

Studia magisterskie i 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego

W projekcie ustawy znalazły się zapisy mówiące o możliwości kształcenia ratowników medycznych na studiach drugiego stopnia w celu uzyskania tytułu magisterskiego. Do porządku prawnego wprowadzone mają zostać również szkolenia specjalizacyjne dla ratowników medycznych, co pozwoli przystąpić do egzaminu PESoz i uzyskać tytułu specjalisty.

Projekt zakłada również wprowadzenie możliwości skorzystania z 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego. „Przyznanie takiego uprawnienia ratownikom medycznym  wynika wprost z treści pkt 3 porozumienia zawartego w dniu 24 września 2018 r. przez Ministra Zdrowia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Realizacja postanowień przedmiotowego porozumienia podlega ocenie przez środowisko ratowników medycznych i stanowi warunek dla zachowania spokoju społecznego” – czytamy w projekcie ustawy.

Przynależność do samorządu zawodowego ratowników medycznych będzie obowiązkowa

Ustawa zawiera przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Określone zostały uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, zasady wykonywania zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak i utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Samorząd ma reprezentować osoby wykonujące ten zawód oraz sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu. W projektowanej ustawie znalazły się przepisy powołujące samorząd zawodowy oraz regulujące jego organizację. Samorząd zawodowy ratowników medycznych będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, PAP

Przeczytaj także: Medyk nie będzie wolnym zawodem? NRL sprzeciwia się tej decyzji

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy