Koronawirus Newsy Pod sliderem

Diagności laboratoryjni bez dodatków covidowych. KZZPMLD składa petycję do ministra zdrowia

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

„To, że zwykle nie kontaktujemy się z pacjentami twarzą w twarz nie sprawia, że jesteśmy odporni na zakażenie koronawirusem! Mimo szczepień możemy zakażać się od siebie nawzajem i od materiału, z którym pracujemy w laboratoriach na co dzień!” – wskazuje KZZPMLD w apelu do ministra zdrowia w sprawie dodatków covidowych dla pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (KZZPMLD) poinformował o skierowaniu petycji do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie przyznawania dodatków covidowych dla pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD). Wcześniej związek poczynił pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Zdrowia, a także interwencje u Posłów i Senatorów Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia.

Dodatek COVIDowy do wynagrodzenia powinien należeć się nam za narażenie epidemiologiczne, które w przypadku osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej na każdym stanowisku pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym jest takie samo” – czytamy w uzasadnieniu petycji do ministra zdrowia. Petycję można podpisać tutaj.

Przyznanie dodatku wszystkim pracownikom MLD oraz wyrównanie od dnia 1 listopada 2020 r.

W petycji skierowanej do ministra zdrowia, KZZPMLD w imieniu pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych wniósł o natychmiastową zmianę polecenia ministra zdrowia dla prezesa NFZ i przyznanie dodatków covidowych do wynagrodzenia wszystkim pracownikom medycznym laboratoriów diagnostycznych posiadającym uprawnienia do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej. Związek wniósł również o wyrównanie od dnia 1 listopada 2020 r. dla pracowników, którzy za ten okres nie otrzymali wymienionych dodatków.

„Mimo, że najczęściej nas nie widać, codziennie ratujemy ludzkie życie, a bez naszej pracy system ochrony zdrowia w mniej niż godzinę znalazłby się na skraju przepaści. Od marca 2020 roku, mimo że od dawna jest nas za mało, a w sytuacji nadzwyczajnej, jaką okazała się pandemia COVID-19, wcale nie przybyło nas w systemie ochrony zdrowia, robimy wszystko, by wspomóc polskich pacjentów oraz lekarzy, pielęgniarki i pozostałych pracowników szpitali. Od wyników naszej pracy zależy też codzienne zapewnianie Ministerstwu Zdrowia rzetelnych danych do raportowania przebiegu pandemii COVID-19” – czytamy w piśmie.

Dodatki covidowe w okresie od 1 listopada 2020 r. do maja 2021 r. otrzymało tylko 10 proc. pracowników MLD

KZZPMLD zauważa, że od 1 listopada 2020 r. rozszerzono przyznawanie dodatku covidowego dla pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, jednak mimo wielokrotnych apeli środowiska, MZ nie doprecyzowało treści polecenia. Doprowadziło to do sytuacji, w której o zgłoszeniu pracowników MLD do otrzymania dodatku decydowali wyłącznie dyrektorzy placówek.

Osobną sprawą, jak zauważa związek, jest również unikanie przez MZ odpowiedzi na pytanie w sprawie definicji „bezpośredniego kontaktu z pacjentem”. KZZPMLD wskazuje, że ukazały się przychylne w tej sprawie opinie konsultantów krajowych w dziedzinie mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowników Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Chodziło o zrównanie kontaktu fizycznego z pacjentem do kontaktu z pochodzącym od tego pacjenta materiałem biologicznym.

„Brak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie lub negowanie tego faktu przez Ministerstwo sprawiały, że pracownicy MLD w placówkach, które nie posiadały umów na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2 pozbawieni zostali dodatkowego wynagrodzenia, mimo że cały czas pracowali z niebezpiecznym materiałem” – czytamy w uzasadnieniu petycji. Związek dodaje, że w związku z tym w okresie od 1 listopada 2020 r. do maja 2021 r. zapisy polecenia były niejednoznaczne i niedoprecyzowane, a w konsekwencji dodatki covidowe otrzymało tylko 10 proc. uprawnionych do nich pracowników.

MZ zlekceważyło pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych

„Czarę goryczy przepełniły kolejne nowelizacje polecenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. oraz 29 października 2021 r., które zupełnie pominęły wkład pracowników MLD w badanie pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz w diagnostykę i monitorowanie leczenia pozostałych pacjentów hospitalizowanych w polskich szpitalach w czasie narastania czwartej fali pandemii COVID-19, uzależniając przyznanie dodatków COVIDowych od „bezpośredniego kontaktu z pacjentem” i jednoczesnego „uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na oddziale – dodaje KZZPLMD.

Zdaniem związku zmienione w ten sposób polecenie MZ nie tylko zlekceważyło pracowników MLD wykonujących badania w kierunku SARS-CoV-2 oraz badających próbki od pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, ale także odebrało dodatki tym pracownikom laboratoriów, którzy pobierają od pacjentów materiał do badań – „tylko dlatego, że materiał pobierany jest nie w oddziałach, ale w laboratoryjnych punktach pobrań!” – dodaje KZZPLMD.

Źródło: KZZPLMD

Przeczytaj także: Kampania OIL: „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem”

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.