Ile lat ma polska położna?
#PoradnikPołożnej Ginekologia Newsy

Ile lat ma polska położna?

Jak wynika z danych z 2016 r. średnia wieku polskiej położnej wynosi 48 lat. W stosunku do danych z 2008 r. wartość ta wzrosła o 5 lat. W rozmowie z Evereth News o tym, czy w Polsce dojdzie do braku kadry położniczej Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie, Przewodnicząca Komisji ds. Położnych przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – Wiesława Welke.

Evereth News, Natalia Janus: Czy w Polsce dojdzie do sytuacji braku kadry położniczej?

Wiesława Welke: Dla utrzymania obecnych wskaźników koniecznym jest zrównanie się liczby osób nabywających uprawnienia emerytalne i wchodzących do zawodu. Wszystko zależy od usytuowania placówki i regionu Polski. Mamy problem z kadrą położniczą w województwie pomorskim, śląskim oraz w zachodniej części Polski, natomiast w innych województwach ten problem nie jest tak widoczny. Zapewne ważnym elementem całego procesu pozyskiwania kadr pielęgniarskich i położniczych jest promocja tych zawodów i zachęcanie młodych osób, że są to zawody przyszłości, dla których zawsze będzie praca.

4966 położnych pow. 60 r.ż. pracuje w zawodzie. Co skłania te osoby do pracy, chociaż mogłyby odejść na emeryturę?

– Panie położne mają możliwość pracy na emeryturze jeśli pozwala im na to zdrowie. Zapewne głównym czynnikiem motywującym do pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego są finanse. Gdyby wysokość emerytury pozwalała na życie na zadowalającym poziomie pewnie mniej byłoby pracujących emerytek. Z uwagi na braki kadrowe zatrudnianie koleżanek na emeryturze ratuje system ochrony zdrowia.

Ile lat ma polska położna?

Prognozy mówią, że w ciągu kolejnych 15 lat prawo wykonywania zawodu uzyska nie mniej niż 767 położnych dla ostatnich 3 lat. Czy to uratuje nas przed brakiem kadry położniczej?

– W roku 2020 uprawnienia emerytalne nabędzie 1078, w 2021 – 1163 a w 2022 – 1089 położnych. Koniczny jest więc dalszy wzrost liczby stwierdzonych pwz położnym. Dopiero zrównanie tych liczb pozwoli zapewnić zastępowalność pokoleń.

Według raportu, podwyżki w ramach OWU (4x400 zł) nie wpłynęły znacząco na postrzeganie zawodu pielęgniarki i położnej jako atrakcyjnego finansowo, nie objęły też wszystkich pracujących w tym zawodzie. Kto nie dostał podwyżki?

– Podwyżki w ramach OWU objęły pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach finansowanych w ramach NFZ. Dlatego OWU nie otrzymały położne zatrudnione w żłobkach, sanepidach, krwiodawstwie.

Z najnowszych danych, którymi dysponuje NRPiP wynika, że pielęgniarki emigrują za pracą nie tylko do innych krajów UE, ale przede wszystkim do innych zawodów. Co resort zdrowia robi, aby zatrzymać je w zawodzie?

– Wieloletnie starania samorządu zawodowego przekonały decydentów, że sytuacja w ochronie zdrowia w zakresie kadry medycznej jest tragiczna i wymaga wdrożenia konkretnych działań.  W dniu 18 października 2019 roku Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. Głównym jego celem jest zwiększenie liczby studentów i poprawa jakości kształcenia, ale również poprawa warunków pracy, wprowadzenie zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek i położnych.

Na 1049 absolwentów położnictwa: – 514 wystąpiło o wpis do rejestru -146 absolwentów znalazło pracę. Czy to faktycznie jest tak, że nie ma miejsc pracy dla absolwentów położnictwa?

– Ilość zatrudnianych położnych pozostaje w ścisłym związku z kondycją finansową podmiotu leczniczego, dlatego nie wszystkie absolwentki zostały zatrudnione. Od momentu wejścia w życie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, podmioty lecznicze zaczęły uzupełniać kadry, więc potrzeby są obecnie większe niż możliwości.

Średnia wieku polskiej położnej to 48,72 lat (dane z 2016 r.). W porównaniu do 2008 r., średnia wieku wynosiła 43,23 lat. Z czego wynika ten wzrost średniej wieku?

– Wzrost średniej wieku wynika z faktu, iż za mało młodych osób stwierdzało prawo wykonywania zawodu. Dane te są liczone na podstawie liczby zarejestrowanych położnych (nie koniecznie aktywnych zawodowo) na podstawie daty ich urodzenia. Na wzrost średniej wieku polskiej położnej wpływają dwa czynniki, położne pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego, natomiast do zawodu wchodzi zbyt mała liczba absolwentów. Odwrócenie tego trendu będzie trudne, ale nie niemożliwe.

Wskaźniki zarejestrowanych pielęgniarek nie posiadających uprawnień emerytalnych wraz z prognozą do 2030 r. podają, że w 2016 r. było 30 523 położnych, natomiast w 2030 r. będzie ich zaledwie 22 704. Czy ten spadek może przełożyć się na jakość opieki nad pacjentem? Co zrobić, aby do tego nie dopuścić?

– Zmniejszona obsada w większości przypadków przełoży się na jakość świadczonych usług i przemęczenie oraz wypalenie zawodowe wśród położnych. Przeprowadzone i opublikowane badania w czasopiśmie Lancet wskazały, że zwiększenie opieki  dodatkowo nad 1 pacjentem może zwiększyć ryzyko zgonów pacjentów o 7%. Zachęcenie młodzieży do studiowania i pracy w tym zawodzie jest jednym z wielu pomysłów, ale bardzo ważne są mimo wszystko warunki pracy i płacy, czyli co tak naprawdę może im zaoferować pracodawca.

W stosunku do 2008 r. liczba położnych nie zmalała, a wzrosła. To chyba nie jest tak źle? Jak ocenia Pani aktualną sytuację w polskim położnictwie?

– Wzrost liczby zarejestrowanych wynika z faktu, iż w rejestrze są także osoby posiadające uprawnienia emerytalne, bezrobotne, na urlopach wychowawczych. Czyli takie, które nie wykonują zawodu, ale w każdej chwili mogą powrócić do jego wykonywania.

– Niepokojące są dane dotyczące struktury wieku położnych oraz prognozowanej liczby osób osiągającej wiek emerytalny. W najbliższych latach będzie ona większa niż liczba osób wchodzących do zawodu. W chwili obecnej szykujemy się wspólnie z Ministerstwem Zdrowia do kampanii promującej zawody pielęgniarki i położnej w Polsce od przedszkola do liceum. Na efekty pewnie będziemy musieli poczekać, ale od czegoś trzeba zacząć.

W jaki sposób NRPiP wspiera położne?

– Położne, położni to grupa zawodowa dobrze wykształconych, przygotowanych do samodzielnej pracy specjalistów. Dokonano zmian w standardzie opieki okołoporodowej, w którym uwzględniono uprawnienia położnej. Niestety po raz kolejny pojawił się problem z realizacją tego standardu, nie z winy naszych koleżanek. Informujemy o pewnych utrudnieniach zarówno płatnika czyli NFZ, jak również Ministerstwo Zdrowia. Podjęliśmy działania w zakresie wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych odrębnie kontraktowanych świadczeń dla położnej. W chwili obecnej jest to porada położnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, natomiast na ukończeniu są uzgodnienia w zakresie porady położnej poz.

– Ponadto negocjujemy i oczekujemy na zmiany w zakresie wyceny porady laktacyjnej, która od wielu lat jest na tym samym poziomie. Położne borykają się z przepracowaniem, zmęczeniem z uwagi na zbyt małą liczbę kadr, wobec czego NRPiP zabiegała o wdrożenie norm zatrudnienia położnych. Ważnym aspektem poprawy warunków pracy i płacy było zwiększenie wynagrodzenia o 1200,00 zł. Poważnym problemem, z którym mierzy się NRPiP jest agresja w stosunku do pielęgniarek i położnych i w związku z tym przeprowadzamy ogólnopolską ankietę o agresji, która będzie podstawą do wypracowania rozwiązań ochronnych dla naszych koleżanek i kolegów.

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #PORADNIKPOŁOŻNEJ:

Rola położnej w edukacji rodziców w zakresie szczepień

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *