Newsy Pod sliderem

Kto może wejść do lekarza poza kolejnością? RPP wyjaśnia

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował komunikat, w którym wyjaśnia, komu przysługuje przywilej pierwszeństwa w dostępie do świadczeń medycznych. Są to m.in. kobiety w ciąży, dawcy krwi i przeszczepu, a także kombatanci.

Kto może skorzystać ze świadczeń poza kolejnością?

Art. 47c ust. 1 pkt 1-14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa katalog świadczeniobiorców, którzy mają pierwszeństwo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Są to m.in.:

  • kobiety w ciąży,
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci,
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały po prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych inne niż szpitalne, świadczeń tych udziela się według kolejności zgłoszenia, a pacjenta umieszcza się na liście oczekujących.

Kontynuacja leczenia – czy również przysługuje prawo pierwszeństwa?

RPP wyjaśnia, że osobie, która posiada szczególne uprawniania i która zgłasza się o udzielenie świadczeń w szpitalu lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, udziela się tych świadczeń w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie jest to możliwe – świadczeniodawca powinien ustalić inny termin udzielenie świadczenia, poza kolejnością wynikającą z liczby oczekujących. W przypadku AOS termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Termin 7 dni nie dotyczy jednak świadczeń szpitalnych.

– Wątpliwości może budzić kwestia, czy szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczą także świadczeń udzielanych pacjentowi w ramach rozpoczętego już leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, gdyż zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy – na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. (…) Kontynuacja leczenia i dalsze świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne w ramach prowadzonego specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego, również powinny być udzielane z uwzględnieniem tych szczególnych uprawnień – podkreślono w komunikacie Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: RPP

Przeczytaj także: Apel: wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia nie może odbywać się kosztem opieki długoterminowej

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.