Marek Maślanka o IX Konferencji PTPR: „Takie spotkania integrują środowisko pielęgniarek ratunkowych i poprawiają współpracę między przedstawicielami różnych zawodów medycznych” [ZDJĘCIA]
Newsy Pielęgniarki Pod sliderem Ratownictwo medyczne Wywiady

Marek Maślanka o IX Konferencji PTPR: „Takie spotkania integrują środowisko pielęgniarek ratunkowych i poprawiają współpracę między przedstawicielami różnych zawodów medycznych” [ZDJĘCIA]

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Zdjęcie: Marek Maślanka, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, podczas inauguracji IX Konferencji PTPR.

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, która odbyła się w dniach 1-3 czerwca 2022 r. w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem, zgromadziła ponad 200 uczestników głodnych pogłębiania wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej. Na południu Polski nie zabrakło interdyscyplinarnego dialogu, wymiany doświadczeń i spotkań z wybitnymi ekspertami zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Konferencję, w rozmowie z Evereth News, podsumowuje Marek Maślanka, prezes PTPR.

Karolina Rybkowska, EverethNews.pl: Podczas inauguracji IX Konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego podkreślał Pan, że ostatnie spotkanie miało miejsce w 2019 r. Później pojawiła się pandemia, która zmusiła nas do spotkań jedynie w sferze online. Dlaczego to bezpośrednie spotkanie było tak cenne dla środowiska pielęgniarek i pielęgniarzy ratunkowych?

Marek Maślanka, prezes PTPR, Przewodniczący Komitetu Naukowego IX Konferencji PTPR:

– To spotkanie było dla nas ważne z kilku powodów. Na przestrzeni ostatnich trzech lat nasze otoczenie zawodowe bardzo się zmieniło, głównie z powodu pandemii, ale także dzięki rozwojowi medycyny, pojawieniu się nowych możliwości, wytycznych dotyczących postępowania terapeutycznego. Bardzo istotne było dla nas, by na żywo przedyskutować te zmiany, przyswoić je i wdrożyć do codziennej praktyki. Kolejnym ważnym aspektem tego spotkania była dyskusja o przyszłości pielęgniarstwa ratunkowego. Zależało nam na tym, by omówić i wytyczyć kierunki rozwoju naszej specjalności. Niemniej istotnym powodem była także potrzeba spotkania środowiska ze sobą, porozmawiania poza barierami elektronicznych środków komunikacji. Potrzebowaliśmy czystego kontaktu międzyludzkiego.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli nie tylko szansę na wysłuchanie wysokomerytorycznych wykładów prowadzonych przez wybitnych ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej, ale także na rozmowy w kuluarach czy podczas wieczornych kolacji.

– Dokładnie tak. Nie byliśmy ograniczeni przez komunikatory elektroniczne, a udział w konferencji nie ograniczał się jedynie do wysłuchania wykładu z zacisza swojego mieszkania. W Zakopanem uczestnicy mogli na żywo dyskutować ze sobą, wymieniać się doświadczeniami i pogłębiać współpracę między sobą. Takie spotkania są istotne, ponieważ dzięki nim nawiązują się nowe kontakty, interakcje między środowiskiem, rodzą się nowe pomysły na poprawę opieki nad pacjentem.

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego zgromadziła ponad 200 uczestników. Z jakimi przedstawicielami zawodów medycznych spotkaliśmy się w Zakopanem?

– Tak naprawdę wydarzenie to zgromadziło wszystkich tych, którzy na co dzień w mniejszym lub większym stopniu spotykają się z medycyną ratunkową. Najważniejsza była dla nas obecność pielęgniarek ratunkowych, ale gościliśmy również ratowników medycznych, lekarzy, a także nową grupę ratowników medycznych-pielęgniarek. Spotkanie było również szansą na kontakt z przedstawicielami ośrodków współpracujących z przedstawicielami ratownictwa medycznego.

Podczas konferencji gościliśmy również wielu ekspertów z zagranicy.  

– Wymiana doświadczeń międzynarodowych była bardzo istotną i bardzo cenną wartością merytoryczną tego wydarzenia. Możliwość posłuchania zagranicznych ekspertów, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z różnymi wyzwaniami, pandemią czy brakami kadrowymi, to ogromna wartość dodana tej konferencji. Posłuchaliśmy również w jakim kierunku zmierza pielęgniarstwo ratunkowe w innych krajach, zarówno tych o mniejszych, jak i większych zasobach od Polski. Myślę, że możliwość czerpania doświadczeń międzynarodowych istotnie wpływa na rozwój pielęgniarstwa ratunkowego w Polsce.

Czy taka wymiana doświadczeń zarówno między ekspertami z zagranicy, ale także przedstawicielami różnych zawodów medycznych, sprzyja poprawie współpracy w polskim systemie ochrony zdrowia, a także przekłada się na poprawę jakości opieki nad pacjentem w naszym kraju?

– Mamy ogromną nadzieję, że właśnie taki efekt przyniosło to wydarzenie. Wierzymy, że każde spotkanie naszego środowiska, które na co dzień jest dosyć szeroko rozproszone po kraju, ponieważ pracujemy zarówno w szpitalnych oddziałach ratunkowych, jak i pogotowiu, zbliża nas do siebie, wpływa na poprawę współpracy, czego celem jest przede wszystkim skuteczne ratowanie ludzkiego życia. Ponadto mamy nadzieję, że te znajomości i kontakty, które zostały zawarte podczas konferencji, będą rozwijać się w przyszłości.

Dlaczego dla pielęgniarek ratunkowych uczestnictwo w tym wydarzeniu było tak ważne i jaką wiedzę pielęgniarki i pielęgniarze mogli wynieść z konferencji?

– Takie spotkania integrują środowisko pielęgniarek ratunkowych i wpływają pozytywnie na współpracę między przedstawicielami różnych zawodów medycznych. Ponadto dzięki konferencjom mierzymy się z nowymi technologiami, które ciągle są rozwijane i wdrażane w codzienną praktykę. Po za tym podczas wydarzenia udowadniamy pielęgniarkom i pielęgniarzom, że ich zawód jest bardzo istotny dla funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia, wykonują oni bardzo ważną i odpowiedzialną pracę.

Podczas wydarzenia niewątpliwie największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się warsztaty praktyczne. Była to szansa na trening umiejętności z zakresu USG, zdarzeń o charakterze terrorystycznym czy procedur chirurgicznych w ratownictwie medycznym.

– Praktyka to bardzo ważna część naszego zawodu. Podczas konferencji zaplanowaliśmy warsztaty z różnych dziedzin, zarówno tych, z których korzysta się na co dzień, np. USG, jak i nowych, które należy przyswoić. W pielęgniarstwie ratunkowym dochodzimy do takiego momentu, w którym przestajemy tylko czysto teoretycznie dyskutować na temat danych technik w medycynie ratunkowej, ale z powodzeniem wdrażamy je do naszej praktyki. Ponadto widzimy, że uczestnicy są głodni nabywania nowych umiejętności, ponieważ wiedzą, jak bardzo ułatwiają one naszą codzienną pracę.

Program IX konferencji PTPR był bardzo szeroki, w trakcie wykładów i warsztatów poruszano tematy odnoszące się do wielu gałęzi medycyny ratunkowej. Podczas zamknięcia konferencji podkreślał Pan jednak, że w pielęgniarstwie ratunkowym wciąż jest wiele do zrobienia i nadal pozostają tematy, o których warto dyskutować. Czy Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego planuje powtórzyć sukces tegorocznego wydarzenia i poruszyć te niewyczerpane tematy?

– Zdecydowanie tak. Nie mamy jeszcze konkretnych planów dotyczących kolejnego wydarzenia, ale z pewnością będziemy chcieli inwestować w edukację i rozwój pielęgniarstwa ratunkowego. Wiele tematów nie zostało jeszcze omówionych i nie możemy się doczekać, by móc przedyskutować je ze środowiskiem. Są również takie kwestie, które nie zejdą z agendy i o których wciąż musimy rozmawiać.

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.