Farmacja Newsy Pod sliderem Szczepienia

NRA protestuje przeciw nowym wytycznym dotyczącym aptek

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

6 grudnia 2021 r. Naczelna Rada Aptekarska wystosowała pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego. Skrytykowała projekt przepisów określających wymogi lokalowe, które musi spełnić apteka, by mogła realizować szczepienia. „Spełnienie nowych wymagań jest praktycznie niemożliwe” – podkreśliła.

Resort zdrowia przygotował nowelizację rozporządzeń w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, oraz wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. Według projektu w aptece, w której prowadzone są szczepienia ochronne przeciw COVID-19, musi znaleźć się m.in. izba przyjęć pacjentów z osobnym wejściem, szatnia i archiwum do przechowywania dokumentacji medycznej.

Nowe rozporządzenie może zahamować akcję szczepień

NRA działania Ministerstwa Zdrowia określiła jako „kolejną próbę uniemożliwienia aptekom ogólnodostępnym realizacji zadań, które zostały na nie nałożone”. Wskazano, że wdrożenie rozwiązań proponowanych przez resort zdrowia zahamuje proces szczepień przeciw COVID-19. Tymczasem od 1 lipca do 25 listopada 2021 roku w Aptecznych Punktach Szczepień zaszczepiono ponad 350 tys. osób. W piśmie podkreślono, że nowe wymogi lokalowe wymusiłyby na wielu obiektach przeprowadzenie generalnego remontu, co wiązałoby się z ich czasowym zamknięciem. Pacjenci mieliby ograniczoną możliwość zakupu leków, a akcja szczepień byłaby wstrzymana.

NRA: Projekty rozporządzeń są niekonstytucyjne

W liście stwierdzono, że apteki ogólnodostępne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 roku dostosowały już swoje obiekty. Tym samym nabyły prawo do przeprowadzania szczepień ochronnych. Według NRA pozbawienie ich tych praw nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy. Wskazano, że byłoby to „naruszenie konstytucyjnych zasad zaufania obywateli wobec organów Państwa oraz zachowania praw słusznie nabytych”. Z tego powodu NRA apeluje o pozostawienie obecnie obowiązujących przepisów.

Według NRA nowe kryteria są „nierealne do zrealizowania”

Zdaniem NRA proponowanych w projekcie zmian nie poparto żadnymi merytorycznymi argumentami. „Brak jest racjonalnych przesłanek przemawiających za koniecznością zapewniania osobnych drzwi oraz kolejnego pomieszczenia w aptece realizującej szczepienia” – oceniła NRA i zwróciła uwagę, że inne obiekty, w których prowadzone są szczepienia, nie mają takiego obowiązku.

Skrytykowano również obowiązek wyposażenia aptek w dodatkową umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą oraz lodówkę przeznaczoną jedynie do przechowywania szczepionek. NRA zapewniła, że apteki spełniają wszystkie wymagania sanitarne. Za niezasadną uznano także propozycję zapewnienia osobnego komputera z drukarką przeznaczonego jedynie na potrzeby szczepień. Zaznaczono również, że przedstawiony w projekcie termin wprowadzenia przepisów jest nierealny, a nawet jego zmiana nie wpłynęłaby jednak na zmianę stanowiska Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Źródło: nia.org.pl

Przeczytaj także: NRA: Włączenie farmaceutów do wykonywania szczepień to korzyść dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia [WYWIAD]

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *