Newsy Pod sliderem Zdrowie publiczne

Opieka medyczna po Brexicie

31 stycznia Wielka Brytania i Irlandia Północna opuściły Unię Europejską. Jak teraz będzie wyglądało prawo do opieki medycznej obywateli państw członkowskich UE na terytorium UK oraz obywateli UK na terytorium UE? Na jakiej podstawie będą mogli korzystać z opieki zdrowotnej?

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, iż obywatele państw członkowskich UE na terytorium UK oraz obywatele UK na terytorium UE będą mieli prawo do świadczeń zdrowotnych zagwarantowanych ubezpieczeniem zdrowotnym, kartą EKUZ oraz innymi dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń zdrowotnych.

Jak wynika z informacji resortu zdrowia nt. konsekwencji uporządkowanego Brexitu „w okresie przejściowym, czyli od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. obywatele państw członkowskich UE na terytorium UK oraz obywatele UK na terytorium UE (w Polsce) zachowają uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, które będą wynikały z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”.

Kto będzie uprawniony do korzystania z opieki zdrowotnej w UK podczas okresu przejściowego?

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Wielkiej Brytani lub Unii Europejskiej będą mieli turyści, osoby odwiedzające państwo pochodzenia, osoby odwiedzające rodziny zamieszkałe w Polsce lub UK, pracownicy najemni, osoby samozatrudnione, bezrobotni, emeryci, renciści, osoby ubiegające się o przyznanie emerytury/renty, uczniowie, studenci, ale również członkowie rodziny osób ubezpieczonych.

Po 1 lutego na terytorium Wielkiej Brytanii i Polski będzie można posługiwać się (wydanymi przed opuszczeniem UK z Unii Europejskiej i po opuszczeniu) dokumentami, które uprawniają do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Takim dokumentem będzie:

  • EKUZ, Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ,
  • formularz S1 (lub E106, E109, E120, E121)
  • dokument uprawniający do planowych świadczeń zdrowotnych (S2, S3)
  • dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (DA1 lub E123).

Dokumenty te będą gwarantowały możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych do końca okresu przejściowego, czyli 31 grudnia 2020 r. (o ile ten czas nie zostanie przedłużony).

Kto będzie uprawniony do korzystania ze świadczeń po okresie przejściowym?

Po 31 grudnia 2020 r. z opieki medycznej będą mogły korzystać m.in. osoby, które uzyskały zgodę na planowe leczenie w UK/w PL przed zakończeniem okresu przejściowego, a leczenie rozpoczęło się w okresie przejściowym i zakończyło się po upływie okresu przejściowego, jak również te które uzyskały zgodę w okresie przejściowym, ale leczenie mogło rozpocząć się po zakończeniu okresu przejściowego.

Ze świadczeń zdrowotnych będą mogli również korzystać m.in. Ci którzy złożyli wniosek o wydanie zgody na planowe leczenie przed zakończeniem okresu przejściowego, ale zgoda została wydana po upływie okresu przejściowego i leczenie planowe zostało rozpoczęte po zakończeniu okresu przejściowego; rozpoczęli leczenie na podstawie karty EKUZ w czasie pobytu Wielkiej Brytanii/ Polsce przed zakończeniem okresu przejściowego, a zostało zakończone po upływie okresu przejściowego.

Więcej szczegółowych informacji, o tym kto będzie uprawniony do korzystania z opieki medycznej po powrocie do Polski znajdziesz tutaj.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Przeczytaj także: Bezpłatne szkolenia z e-recept. Sprawdź, gdzie się zgłosić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *