#ZawódPielęgniarka Newsy Opieka nad pacjentem Pielęgniarki

Pielęgniarka anestezjologiczna – cała prawda o tym zawodzie, cz.1

Autor: Paulina Szumlak

Pielęgniarka anestezjologiczna i intensywnej opieki to jedna z najtrudniejszych specjalizacji, wymagająca dużego zakresu wiedzy oraz niosąca ze sobą ciężar odpowiedzialności. Jak wygląda praca pielęgniarki anestezjologicznej, gdzie zrobić specjalizację i jak wysoko gratyfikowany jest ten zawód – o tym i wiele więcej w naszym artykule.

Specjalizacja wymagająca ogromnej wiedzy

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii to specjalność przez wiele osób uznawana za najtrudniejszą. Określenie „pielęgniarka anestezjologiczna” odnosi się do pielęgniarki pracującej na bloku operacyjnym,  która współuczestniczy w znieczuleniu oraz pracujące na oddziale intensywnej terapii. O specyfice tej pracy mówi Małgorzata Jadczak, sekretarz PTPAiIO:

– Pielęgniarstwo w tej dziedzinie jest pielęgniarstwem klinicznym, które musi w sobie skupić wiedzę kliniczną, humanistyczną i techniczną. Pielęgniarki anestezjologiczne mają szereg obowiązków: współuczestniczą w znieczuleniu, opiekują się pacjentem w stanie krytycznym w oddziale intensywnej terapii. Zawsze skupione są na pacjencie, na zapobieganiu ewentualnym powikłaniom w obszarze pielęgnacyjnym.

Na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiT) pielęgniarki anestezjologiczne sprawują opiekę nad pacjentami, zarówno dorosłymi jak i dziećmi, którzy znajdują się na granicy życia i śmierci.

– W oddziałach tych ciągle monitoruje się  podstawowe funkcje życiowe i stosuje  metody oraz techniki terapeutyczne – często inwazyjne i wspomagające czynności podstawowych układów organizmu – opisuje Elżbieta Janiszewska, Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Jak mówi z kolei Małgorzata Jadczak, sekretarz PTPAiIO, skupiając się na skomplikowanych procedurach łatwo jest zatracić istotę tego zawodu.

Trzeba bardzo uważać, aby w plątaninie kabli i przewodów nie zgubić pacjenta i jego najbliższych. Aby nie zatracić empatii na rzecz technicznego wykonywania niezbędnych czynności. Nie wolno zapomnieć, że zajmujemy się pacjentami w ciężkich stanach chorobowych, nieprzytomnymi i że ten człowiek, to nie suma organów, ale właśnie człowiek – mówi Małgorzata Jadczak.

Wymagania naukowe

Według rozporządzenia ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 mianem pielęgniarki anestezjologicznej określa się pielęgniarkę, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarkę, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii. Elżbieta Janiszewska w rozmowie z Evereth News zwróciła uwagę na fakt, iż pielęgniarka anestezjologiczna zajmuje też znaczące miejsce w  medycynie ratunkowej jako pielęgniarka systemu zgodnie z  art. 3 pkt. 6 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz 2007 roku Nr 89, poz. 59), pełniąc bardzo odpowiedzialną, samodzielną funkcję koordynatora zespołu wyjazdowego (podstawowego).

Jak zostać pielęgniarką anestezjologiczną?

Droga do zdobycia tytułu pielęgniarki anestezjologicznej przebiega zgodnie ze standardami, które są jednakowe dla wszystkich specjalizacji. Podstawowym warunkiem jest skończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo, otrzymać prawo wykonywania zawodu i zatrudnić się w szpitalu na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Następnie, każda pielęgniarka musi ukończyć kurs kwalifikacyjny lub specjalizację w tej dziedzinie pielęgniarstwa. Mogą do niej  przystąpić pielęgniarki  lub położne, które: posiadają prawo wykonywania zawodu, pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Specjalizacja trwa prawie 2 lata, kończy się egzaminem państwowym i otrzymaniem tytułu specjalisty. Jak mówi Małgorzata Jadczak, materiał do opanowania jest bardzo rozbudowany i trudny, ale dopiero wdrożenie wiedzy do praktyki, umiejętność jej zastosowania czyni absolwentki pielęgniarkami anestezjologicznymi.

Pielęgniarka anestezjologiczna. Jak wygląda jej praca?

Kształceniem Podyplomowym Pielęgniarek i Położnych zajmuje się wiele instytucji, m.in. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ceny specjalizacji wahają się między 4500 a 5000 zł. Kursy kwalifikacyjne dają mniejsze uprawnienia, a czas ich trwania jest znacznie krótszy. Szkolenie nie może trwać krócej niż 3 miesiące i dłużej niż 6 miesięcy. Obejmuje one 530 godzin dydaktycznych, z czego 135 poświęcony jest zajęciom ogólnozawodowym a 395 specjalistycznym. Na kursie pielęgniarka ma szansę nauczyć się obsługi oraz konserwacji specjalistycznego sprzętu oraz postępowania z różnego rodzaju znieczuleniem oraz jego monitorowania. Proces nauki obejmuje wiele przypadków, m.in. neurochirurgii, laryngologii, geriatrii oraz położnictwie. Niezwykle ważne są również zagadnienia dotyczące organizacji i zasad pracy oddziału intensywnej terapii. Cały moduł zajęć poświęca się na zgłębienie farmakoterapii: mechanizmów działania i zasad podawania leków w anestezjologii i intensywnej terapii.

Jak zauważa Elżbieta Janiszewska, Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego PTPAiIO, pielęgniarki anestezjologiczne w OIT nierzadko kończą ponadto inne kursy, w tym np. kwalifikacyjne i specjalistyczne w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego i terapii nerkozastępczej, pielęgniarstwa ratunkowego, leczenia trudno gojących się ran, żywienia krytycznie chorych, krwiodawstwa i krwiolecznictwa, BLS (ang. Basic Life Support) – podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz ALS (ang. Advanced Life Support) – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.

Obowiązków jest wiele

Pielęgniarka anestezjologiczna - cała prawda o tym zawodzie

Pielęgniarka anestezjologiczna realizuje świadczenia pielęgniarskie zgodnie z aktualną wiedzą i uzyskanymi kwalifikacjami. Świadczy opiekę anestezjologiczną zapewniającą bezpieczeństwo pacjentowi w bloku operacyjnym, sali nadzoru poznieczuleniowego oraz pracowni diagnostycznej. O specyfice pracy pielęgniarki anestezjologicznej opowiada Małgorzata Jadczak, sekretarz PTPAiIO:

– Towarzyszy nam zawsze dynamizm zmian w stanie pacjentów i konieczność bardzo szybkich i sprawnych interwencji. To nas cechuje, że umiemy z „sielankowej atmosfery” natychmiast „przestawić się na wysokie obroty” bez paniki i rozgardiaszu.

Pozostając ciągle czujnymi swoją uwagę pielęgniarki anestezjologiczne muszą dzielić na wiele różnorodnych obowiązków.

Do obowiązków pielęgniarki anestezjologicznej należy m.in. obsługa sprzętu i aparatury medycznej po wcześniejszym przeszkoleniu, bezpieczne ułożenie pacjenta na stole operacyjnym, współpraca z lekarzem  anestezjologiem i zespołem terapeutycznym, realizacja zleceń lekarskich zapisanych w dokumentacji medycznej, prowadzenie ciągłej obserwacji i oceny stanu pacjenta, rozpoznawanie objawów zagrożenia życia pacjenta oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji – relacjonuje Elżbieta Janiszewska.

Jak zauważa Małgorzata Jadczak, pielęgniarki na intensywnej terapii prowadzą dokumentację pielęgniarską, która musi w sobie skupić wszystkie aspekty obserwacji pacjenta, wykonywane interwencje pielęgnacyjne, kartę zleceń lekarskich. Mają one odmienna strukturę niż w innych oddziałach. Odnotowuje się w nich dane w częstych odstępach czasu, znajduje się wiele informacji. Zabiera to sporo czasu.

Warunki finansowe pozostawiają wiele do życzenia

Pielęgniarki anestezjologiczne, pracujące na oddziałach o najwyższym standardzie opieki pielęgniarskiej, sprawujące opiekę nad pacjentami krytycznie chorymi, niestety nadal są słabo wynagradzaną grupą zawodową. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku dotycząca sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.poz.1473), w obecnym kształcie krzywdzi sporą grupę pielęgniarek i położnych, która została podzielona ze względu na wykształcenie na trzy grupy (poz.7 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – współczynnik pracy 1,05,  poz.8 – pielęgniarka lub położna ze specjalizacją – współczynnik pracy 0,73, poz.9. – pielęgniarka lub położna bez specjalizacji – współczynnik pracy 0,64). – Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego  do końca 2021 roku i przy współczynniku 0,64 będzie kształtowała się w wysokości 2.496 zł brutto – mówi Elżbieta Janiszewska.

Jak wygląda praca pielęgniarki anestezjologicznej?

Małgorzata Jadczak uważa, że pielęgniarstwo w Polsce jest bardzo niedofinansowane.

– Większość szkoleń kończymy z własnych środków i we własnym wolnym czasie. Nie idą za tym żadne gratyfikacje finansowe. Pielęgniarki anestezjologiczne mają takie samo wynagrodzenie jak pielęgniarki innych specjalności. W niewielu szpitalach dostają dodatek, w różnej wysokości. Jest to tylko dobra wola dyrekcji, ustawowo nie jest zagwarantowany. Jak zaczynałam pracę, był taki dodatek obligatoryjnie – dodaje.

Elżbieta Janiszewska mówi o potrzebie opisania wszystkich wykonywanych przez pielęgniarki czynności i oszacowania ich, a następnie na tej podstawie wyliczenia wynagrodzenia. Liczba i złożoność czynności na stanowisku pracy w jednostce czasu to wskaźnik, który służy do oceny stopnia trudności zadań oraz kształtowania wynagrodzenia. Wprowadzenie takiego procesu podwyższyłoby dochody pielęgniarek anestezjologicznych.

– Kraje wysokorozwinięte traktują specjalistów pielęgniarstwa jako wysoko cenionych fachowców, którzy koordynują pracą, na terenie placówek medycznych stacjonarnych i domowych, bez udziału lekarza lub partnerskiej współpracy z nim – dodaje. Według Przewodniczącej Okręgu Łódzkiego PTPAiIO, zbyt niskie zarobki powodują, że pielęgniarki pracują na kilku etatach, nawet 250 – 300 godzin w miesiącu. Tak obszerny wymiar pracy przez wiele miesięcy lub lat na kilku etatach jest niebezpieczny zarówno dla życia oraz zdrowia pielęgniarki, jak i pacjentów.

 

Drugą część tego artykułu przeczytasz tutaj:

Pielęgniarka anestezjologiczna - cała prawda 2

8 thoughts on “Pielęgniarka anestezjologiczna – cała prawda o tym zawodzie, cz.1

   1. Pani Elżbieto, dziękujemy za opinię i przeczytanie artykułu. Druga część tego tematu już w kolejny czwartek!

    Pozdrawiamy
    Redakcja Evereth News

   2. To jest po prostu żałosne! Sorry ale minimalne wynagrodzenie w Polsce na 2019 to 2.220 zł brutto ! Pielęgniarka po studiach ze specjalizacją i wieloletnim doświadczeniem zarabia 2.496 zł brutto ? To powinno być minimum 4000 zł brutto. Ja pie***le gdzie my żyjemy !?

  1. Bardzo dziękujemy za opinię! Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów.

   Pozdrawiamy serdecznie
   Redakcja Evereth News

 1. Jestem pielęgniarką 26 lat.Mam doświadczenie w pracy na oddziale intensywnej terapii dzieci, dorosłych, na bloku operacyjnym uczestnicząc w znieczuleniach od noworodka do osób w podeszłym wieku.I cóż z tego?Ano nic.Często słyszę opinię, ze nic nie robimy a prawdziwa praca jest np. na neurologii.Tak też myśli pielęgniarka naczelna.To tyle jeśli chodzi o o bycie pielęgniarką anestezjologiczną.

  1. Smutne to ze sama piel.naczelba twierdzi ze prawdziwa praca to tylko na neurologii-tak tylko moze powiedziec bardzo ograniczona osoba I takie stwierdzenie nie jest adekwatne.Ja mysle ze praca na Intensywnej terrapi to powod do dumy bo naprawde wymaga to duzej wiedzy.Pozdrawiam

 2. Jestem pielęgniarką anestezjologiczną 25 lat ,Praca bardzo interesująca dająca dużo satysfakcji ,duże dawki adrenaliny ,ale co za tym idzie też duże dawki stresu ..i tego pozytywnego jak i negatywnego .Mimo tak małego prestiżu tego zawodu ,co jest wynikiem zbyt niskich gratyfikacji ,za tak duże kwalifikacje,nie zamieniłabym na inny. Społeczeństwo ,posiada małą wiedzę na temat tego zawodu ( specjalności ),pielęgniarka ,kojarzy się tylko z opieką i pielęgnacją ,a nie z wykwalifikowanym fachowcem z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, ze znajomością bardzo nowoczesnego sprzętu ,dużej wiedzy z farmakologii i anatomii.
  Taką wiedzę cały czas doskonalimy i to na własny koszt,..czasu brakuje a wiedza kosztuje,Wynagrodzenie wszyscy wiedzą jakie mamy,dlatego też pielęgniarki anestezjologiczne pracują na kilka etatów. Ja miałam okazję zweryfikować swoją wiedzę i doświadczenie w krajach zachodniej Europy ,muszę się pochwalić ,że się wyróżniałam pośród swoich kolegów ,nie miałam żadnych kompleksów..pracowałam 5 lat .Jedyne co nas różni z pielęgniarką anestezjologiczną to nasz profesjonalizm i ich wynagrodzenie ,gdzie tam jest adekwatne do kwalifikacji…
  Mam nadzieję ,że przyjdzie kiedyś taki czas ,że w Polsce My pielęgniarki anestezjologiczne,będziemy się w pełni usatysfakcjonowane finansowo ,póki co.. możecie pojechać po część tej satysfakcji do: UK ,Niemiec,Szwajcarii,Francji ,Norwegii, Irlandii Emiratów itd,itd..
  Dag.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *