#ZawódPielęgniarka Koronawirus Newsy Pielęgniarki Pod sliderem

Pielęgniarki z izby przyjęć bydgoskiego szpitala zakaźnego pozbawione dodatków covidowych

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Jan Szopiński, poseł na Sejm RP, wystosował interpelację do ministra zdrowia w sprawie pozbawienia pielęgniarek z Izby Przyjęć WSOZ w Bydgoszczy prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu pracy z pacjentami zakażonymi COVID-19. Jak podkreśla, to właśnie pracownicy izb przyjęć mają pierwszy kontakt z pacjentami, co znacznie zwiększa poziom zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

28 maja minister zdrowia zobowiązał Narodowy Fundusz Zdrowia do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu dotyczącym przyznawania dodatku covidowego w związku z wygaszaniem trzeciej fali pandemii. Od 1 czerwca świadczenie przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym w szpitalach II stopnia zabezpieczenia, w których podmiot ten zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, oraz personelowi uczestniczącemu w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającego bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w tych jednostkach.

Pielęgniarki udzielają świadczeń w stałym – a nie incydentalnym – kontakcie z pacjentem covidowym

Zwracam się do Pana Ministra z apelem o pilne przywrócenie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla personelu izb przyjęć szpitali, uczestniczącego w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i wykonującego czynności medyczne w bezpośrednim, stałym kontakcie z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi, w tym dla pielęgniarek Izby Przyjęć WSOZ w Bydgoszczy, wraz ze spłatą zaległych należności od dnia 1 czerwca 2021 roku – wskazuje Szopiński w interpelacji.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy jest szpitalem II poziomu, dedykowany pacjentom z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem infekcyjnym, zakaźnym, a w obecnym okresie, jak zaznacza poseł Szopiński – głównie koronawirusem SARS-CoV-2. Pielęgniarki pracujące na izbie przyjęć placówki udzielają świadczeń medycznych w bezpośrednim oraz stałym – nie incydentalnym – kontakcie z pacjentami zakażonymi oraz z podejrzeniem zakażenia COVID-19. „Ponieważ do Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego zgłaszają się również pacjenci dotknięci różnymi dysfunkcjami i przypadkami medycznymi, pracownicy izby są narażeni na dotykanie, kontakt z płynami ustrojowymi, a nawet na szarpanie przez pacjentów” – zaznaczył poseł w interpelacji. Wskazał również, że w dużej części wykonywanych czynności, pracownicy nie mają możliwości, by zachować bezpieczny dystans od pacjenta, zatem personel narażony jest na ryzyko zakażenia COVID-19.

Pracownicy izb przyjęć mają pierwszy kontakt z zakażonym pacjentem

Zdaniem Szopińskiego odebranie pielęgniarkom z izb przyjęć dodatku covidowego od dnia 1 czerwca 2021 r. jest niesprawiedliwe i nieadekwatne do trybu i warunków udzielania świadczeń. Poseł zwraca ponadto uwagę, że obecnie ochrona zdrowia boryka się z rosnącym zagrożeniem epidemicznym. Przede wszystkim rośnie liczba zachorowań na COVID-19, a także liczba zajętych łóżek covidowych oraz zgonów. Dane te, jak wskazuje Szopiński, są obecnie jeszcze wyższe niż podczas poprzedniej fali pandemii. „To zwiększa znacznie ilość pracy oraz stan zagrożenia dla wszystkich pracowników służby zdrowia, a zwłaszcza pracowników izb przyjęć, mających pierwszy kontakt z zakażonymi pacjentami” – czytamy w interpelacji. Poseł Szopiński przytoczył sytuację z 3 listopada br., kiedy Izba Przyjęć WSOZ w Bydgoszczy przyjęła 7 zakażonych pacjentów. Jedna z tych osób przebywała w izbie przyjęć prawie 5 godzin, ponieważ tyle zajęło szukanie dla tej osoby miejsca w innych placówkach, gdyż w bydgoskim szpitalu nie było już wolnych łóżek.

W związku z powyższym, Szopiński zwrócił się do ministra zdrowia z prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego z dniem 1 czerwca 2021 roku odmówiono wypłat dodatkowego świadczenia pieniężnego należnego pielęgniarkom z Izby Przyjęć WSOZ w Bydgoszczy szpitala II poziomu udzielającym świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem zakażenia i zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, czyli wykonującym pracę uprawniającą do otrzymywania tych świadczeń zgodnie z decyzją ministra zdrowia z 28 maja 2021 roku? Czy wynika to z błędnego rozeznania problemu przez Narodowy Fundusz Zdrowia i błędnej opinii NFZ w tej sprawie, czy też z niedostatecznego opisu zakresu i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki z izby przyjęć?
  2. Kiedy pielęgniarki z Izby Przyjęć WSOZ w Bydgoszczy mogą spodziewać się przywrócenia ww. świadczenia, wraz ze spłatą należności od 1 czerwca 2021 roku?

Szopiński: za chwilę zabraknie pielęgniarek chętnych do pracy przy pacjentach covidowych

Piotr Bromber, wiceminister zdrowia, w odpowiedzi na interpelację zaznaczył, że minister zdrowia zlecając NFZ zmiany w zasadach przyznawania dodatku covidowego, uwzględniał fakt, że pracownicy podmiotów leczniczych w pierwszej kolejności – jako tzw. grupa „0” –  uzyskali dostęp do szczepień przeciw COVID-19. Bromber zaznaczył również, że od 1 listopada br. dodatek covidowy jest rozliczany na nowych zasadach, czyli za każdą godzinę pracy z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19 (przeczytaj także: NFZ określa nowe zasady rozliczania dodatku covidowego).

– Zwróciłem się do Pana ministra z interpelacją w kwestii dotyczącej pielęgniarek zatrudnionych w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Otóż te pielęgniarki, z dniem 1 czerwca, zostały pozbawione dodatku covidowego. Pan minister w odpowiedzi mi udzielonej poinformował, że to zgodne z prawem. To, że one przyjmowały pacjentów chorych na COVID-19 to nie stanowi żadnego powodu do tego, żeby im zwiększyć płace – mówił poseł Szopiński podczas posiedzenia Sejmu 1 grudnia 2021 r. – Od 1 listopada zmieniliście to rozporządzenie w ten sposób, że należy się dodatek covidowy za każdą godzinę pracy z pacjentami, którzy są chorzy na covid. Otóż, Panie ministrze, moim zdaniem za chwilę w polskich szpitalach – jeżeli tak będzie – nie będzie chętnych pielęgniarek do tego, aby przyjmować chorych na covid, bo nie wszyscy chorzy są od razu chorzy na covid, a należeć się będzie tym pielęgniarkom – jeśli przyjmują w ciągu 8 godzin 2-3 przypadki – jak rozumiem dodatek za jedną godzinę pracy – podsumował poseł i poprosił wiceministra zdrowia o weryfikację tej kwestii.

Źródła: sejm.gov.pl, YouTube/ Jan Szopiński – w sprawie aktualnego stanu walki z pandemią COVID-19 [1 grudnia 2021 r.]

 

Spotkałeś się z podobną sytuacją? Uważasz, że należy ci się dodatek covidowy, ale mimo to nie został ci przyznany? Napisz do nas: redakcja@everethnews.pl

 

 

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *