dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. Fot: Evereth Publishing
Eksperci Konferencje Newsy Pod sliderem Wywiady Zakażenia

Prof. Bartoszewicz o I Forum Zakażeń: „Bakterie i wirusy nie wybierają jednej grupy zawodowej”

Ten tekst przeczytasz w 6 min.

Podczas pierwszej edycji Forum Zakażeń – interdyscyplinarnej konferencji, która odbędzie się 4–6 kwietnia w Jachrance – specjaliści z całej Polski zyskają wyjątkową możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tak złożonym zagadnieniem, jakim jest problematyka zakażeń drobnoustrojami. O znaczeniu konferencji dla rozwoju tej dziedziny medycyny opowiedziała w rozmowie z Evereth News dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz (prof. nadzw.), Przewodnicząca Komitetu Naukowego I Forum Zakażeń.

I Forum Zakażeń to merytoryczna przestrzeń dla ekspertów różnych dziedzin

I Forum Zakażeń to ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja, której głównym założeniem jest zgromadzenie lekarzy, pielęgniarek, mikrobiologów oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych wokół złożonej problematyki zakażeń. Podczas tego spotkania naukowo-szkoleniowego, które odbędzie się w dniach 4–6 kwietnia w Jachrance, wystąpią przedstawiciele najważniejszych instytucji, stowarzyszeń naukowych oraz ośrodków specjalistycznych, zajmujących się w swojej codziennej działalności szeroko pojętymi zakażeniami. O tym, skąd wziął się pomysł na organizację tego wydarzenia, opowiedziała w rozmowie z Evereth News Przewodnicząca Komitetu Naukowego I Forum Zakażeń oraz Redaktor Naczelna czasopisma naukowego o tym samym tytule, prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz:

– Przez 9 lat istnienia czasopisma „Forum Zakażeń” w formie papierowej i elektronicznej staraliśmy się propagować ideę kontroli, ograniczania oraz leczenia zakażeń – powiedziała ekspertka w dziedzinie mikrobiologii. W tym czasie nagromadziło się bardzo dużo nowych tematów, które staramy się omawiać, nie tylko w formie artykułów, ale również w formie bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, mikrobiologami i decydentami zajmującymi się problematyką szeroko pojętych zakażeń drobnoustrojami. Stąd pomysł na konferencję – aby móc na żywo podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, a także zapoczątkować opracowywanie nowych konsensusów dotyczących profilaktyki i postępowania ograniczającego zakażenia.

To ogólnopolskie spotkanie naukowo-szkoleniowe stanowić ma przestrzeń dla specjalistów, która pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów, a także na tworzenie nowych, najbardziej aktualnych norm merytorycznych. Podczas I Forum Zakażeń pod hasłem „Wyzwania w leczeniu i profilaktyce zakażeń” eksperci różnych dziedzin, którzy w swojej codziennej pracy zmagają się z problematyką zakażeń, wezmą udział w interesujących wykładach, panelach dyskusyjnych oraz praktycznych warsztatach, prezentujących najskuteczniejsze rozwiązania w profilaktyce, leczeniu i kontroli zakażeń. Jak wyjaśnia prof. Marzenna Bartoszewicz –„każdy znajdzie coś dla siebie”:

– Zarówno pielęgniarki, jak i lekarze, mikrobiolodzy, a także osoby zajmujące się w placówkach medycznych sterylizacją, dezynfekcją i szeroko pojętą higieną szpitalną znajdą w programie coś dla siebie – zaznaczyła prof. Marzenna Bartoszewicz. Zakażenia są interdyscyplinarne – bakterie czy wirusy bowiem nie wybierają jednej grupy zawodowej, tylko dotyczą wszystkich, których codzienna praca wiąże się z ochroną zdrowia i leczeniem pacjentów.

Marzenna Bartoszewicz
dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. Fot: Evereth Publishing

Co czeka uczestników I Forum Zakażeń?

Podczas I Forum Zakażeń uczestnicy będą mogli liczyć nie tylko na ogromną dawkę wiedzy merytorycznej, przekazywanej przez najznamienitszych ekspertów z całej Polski, ale również na praktyczne przygotowanie do efektywnego i nowoczesnego wdrażania działań z zakresu profilaktyki i leczenia zakażeń. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. rekomendacje diagnostyki i leczenia zakażeń, role i zadania Zespołów ds. Kontroli Zakażeń, zakażenia bakteryjne, grzybicze, mieszane, związane z cewnikiem i dostępem naczyniowym, biofilm, antyseptyka, higiena szpitalna i wiele, wiele innych.

– Spotkanie jest bardzo wielodyscyplinarne – powiedziała prof. Marzenna Bartoszewicz w rozmowie z Evereth News. Na uczestników czekają sesje dotyczące aktualnych zadań członków zespołu kontroli zakażeń oraz profilaktyki zakażeń szpitalnych w ujęciu skutecznych rozwiązań, gdyż właśnie takich rozwiązań oczekują przedstawiciele opieki zdrowotnej – dość już mówienia wyłącznie o teorii, bardzo istotne jest wdrożenie praktycznych działań. Niezwykle ważnym tematem będzie również diagnostyka mikrobiologiczna, ponieważ bez poznania czynnika etiologicznego, bez określenia wroga – ograniczenie zakażeń może okazać się niemożliwe. W związku z tym, że wkroczyliśmy w erę poantybiotykową, zaplanowaliśmy też sesję, która będzie dotyczyła nieantybiotykowego postępowania w ograniczaniu zakażeń, a więc między innymi szczepień ochronnych, profilaktyki oraz postępowania ograniczającego powstawania biofilmu na różnorodnych biomateriałach.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego I Forum Zakażeń zwróciła również uwagę na wieloaspektowość problematyki zakażeń, które mogą pojawić się w każdym oddziale szpitalnym i dotknąć wszystkich pacjentów – z tego powodu ogromną wartością dodaną konferencji jest omawianie tej dziedziny medycyny z różnych stron, bazując na opiniach i doświadczeniu ekspertów wielu specjalności:

– Kolejnym znaczącym tematem będzie transfer mikrobioty jelitowej, ponieważ takie działanie z dużą skutecznością ogranicza zakażenia. Pojawią się również typowo kliniczne sesje konferencyjne, takie jak zakażenia skóry i tkanki podskórnej oraz ograniczanie zakażeń w różnych specjalnościach lekarskich – w chirurgii, w medycynie transplantacyjnej, rekonstrukcyjnej, a także w chorobach wewnętrznych, gdzie problem ten jest wyjątkowo poważny, ze względu na postępujące starzenie się społeczeństwa. Obecnie coraz częściej hospitalizowani są pacjenci powyżej 80. roku życia, u których układ immunologiczny staje się niesprawny, przez co są oni bardziej narażeni na zakażenia. Nie mniej ważną sesją jest higiena szpitalna w kontekście konfrontacji teorii z praktyką.  – wyjaśnia prof. Marzenna Bartoszewicz.

„<<Forum>> oznacza interdyscyplinarną wymianę doświadczeń”

Z problematyką zakażeń prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz ma do czynienia od początku swojej drogi zawodowej – od 9 lat jest również Redaktorem Naczelnym prestiżowego czasopisma „Forum Zakażeń”, wydawanego przez wydawnictwo naukowe Evereth Publishing. Jak zaznacza, rozwój periodyku stał się inspiracją do przeniesienia tej wiedzy na grunt praktyczny:

– Rozwój czasopisma „Forum Zakażeń” na przestrzeni lat był ogromnie znaczący. Od stycznia 2019 roku zapoczątkowaliśmy osobny dział „Forum Zakażeń”, który dotyczy sepsy oraz wstrząsu septycznego. Być może w przyszłości przerodzi się to w nowe czasopismo, zatem nasze działania przyczynią się do dalszego propagowania wiedzy z tej dziedzinie medycyny. Mamy również zamiar cyklicznie organizować zjazdy „Forum Zakażeń”. W tym przypadku „Forum” to najlepsze słowo, gdyż oznacza interdyscyplinarną wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi przedstawicielami zawodów medycznych – powiedziała prof. Marzenna Bartoszewicz dla Evereth News.

Zdaniem ekspertki w dziedzinie mikrobiologii głównym celem konferencji jest zainspirowanie uczestników do przenoszenia zdobytej wiedzy na grunt zawodowy – jak powiedziała: „każdy powinien wziąć ze sobą jedną myśl i zastosować ją w swoim miejscu pracy”:

– Podczas każdej konferencji należy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie – uczestnik powinien wziąć ze sobą do domu jedną rzecz, jedną myśl, jedną technologię, jedno postępowanie bądź jedną procedurę, a następnie zastosować ją w swoim miejscu pracy. Dlatego jest to niezwykle ważne, że takie konferencje stwarzają przestrzeń dla lekarzy, którzy spotykają się z różnorodnymi problemami i mogą skonfrontować je z farmaceutami, mikrobiologami i pielęgniarkami, obserwującymi to z innych stron. Dzięki temu rodzi się myśl – i taką myśl każdy z uczestników powinien zabrać do pracy, niczym kaganek oświaty, a następnie spróbować ją wdrożyć. Jeżeli na konferencjach będziemy pokazywać kierunki i możliwości postępowania, metodą małych kroków uda nam się rozwinąć skuteczne metody zapobiegania, leczenia i kontroli zakażeń – wyjaśniła prof. Marzenna Bartoszewicz.

Marzenna Bartoszewicz
dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. Fot: Evereth Publishing

„Bakterie, grzyby i wirusy są cały czas wokół nas”

W rozmowie z Evereth News dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz (prof. nadzw.) podzieliła się również swoimi osobistymi planami zawodowymi, wśród których problematyka szeroko pojętych zakażeń odgrywa kluczową rolę:

– Tych celów zawodowych jest naprawdę bardzo dużo – powiedziała Przewodnicząca Komitetu Naukowego I Forum Zakażeń. Z jednej strony oddaję się nauce teoretycznej, która polega na poznawaniu drobnoustrojów – głównie tych, które tworzą strukturę biofilmu na różnego rodzaju biomateriałach wszczepianych w organizm człowieka, ale także na powierzchniach abiotycznych znajdujących się w szpitalach, na przykład powierzchniach klamek, zlewów, włączników itp. Jest to jedna duża grupa mojej obecnej i przyszłej pracy zawodowej. Natomiast kolejny obszar moich zainteresowań stanowi poszukiwanie różnego rodzaju związków przeciwdrobnoustrojowych, które będą skuteczne wobec wirusów i bakterii. Zagadnieniem tym zajmuje się wiele interdyscyplinarnych zespołów naukowych, złożonych między innymi z lekarzy, diagnostów, biotechnologów, farmaceutów i analityków medycznych. To poszukiwanie jest niezwykle ważne.

Zdaniem prof. Marzenny Bartoszewicz ogromnie ważnym aspektem w skutecznej profilaktyce, leczeniu i kontroli zakażeń jest również edukacja – zarówno przedstawicieli zawodów medycznych, którzy dopiero wkraczają w arkana zawodu, jak i osób doświadczonych:

– Znaczenie ma dla mnie także edukacja zarówno młodych lekarzy, diagnostów mikrobiologicznych i farmaceutów, jak i tych, którzy mają już wieloletnie doświadczenie zawodowe, gdyż oni także powinni nieustannie szkolić się i pamiętać, że bakterie, grzyby i wirusy są cały czas wokół nas, czyhając, aby spowodować zakażenie – powiedziała ekspertka.

Więcej informacji dotyczących konferencji I Forum Zakażeń znaleźć można na stronie internetowej: www.fz2019.pl. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *