Newsy Pielęgniarki Pod sliderem

WOIPiP o swojej roli w procesie przyznawania zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarkom spoza UE

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W środowisku pielęgniarskim pojawiły się wątpliwości dotyczące procesu otrzymywania prawa do wykonywania zawodu dla pielęgniarki i położnej, które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską. Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (WOIPiP) podkreśla, że rola okręgowej rady pielęgniarek i położnych w tym zakresie została ograniczona.

„Wprowadzony art. 35a do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479) w okresie stanu epidemicznego w sposób skrajny ograniczył rolę okręgowej rady pielęgniarek i położnych w procesie przyznawania prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym niemalże całkowicie wyłączył możliwość weryfikacji kwalifikacji zawodowych takiej osoby” – czytamy w komunikacie Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Minimalne warunki konieczne do uzyskania zgody

Anna Dudzińska, przewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP zaznacza, że warunki konieczne do uzyskania zgody ministra zdrowia w sprawie wykonywania zawodu „zostały zniwelowane niemalże do minimum”. Pielęgniarka lub położna spoza UE powinna więc: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia powinien pozwalać na wykonywania zawodu, powinna wykazywać się nienaganną postawą etyczną, posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie UE.

Przewodnicząca podkreśla, iż udział Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w tej procedurze został sprowadzony do następczego względem decyzji Ministra Zdrowia przyznania adresatowi tejże decyzji. „Okręgowa rada nie ma przy tym uprawnień do badania dokumentów, na podstawie których została wydana decyzja przez Ministra Zdrowia. W istocie rola okręgowej rady pielęgniarek i położnych ogranicza się do zatwierdzenia decyzji już podjętej (art. 35a ust. 18)” – wskazała Dudzińska.

Uprawnienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych są iluzoryczne

Przewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP podkreśliła również, że przyznanie okręgowej razie prawa do odmowy przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wiąże się w omawianym postępowaniu właściwie jedynie ze zdarzeniami, które mogą mieć miejsce w czasie pomiędzy wydaniem decyzji administracyjnej a podjęciem uchwały przez okręgową radę, względnie ustalenie okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji przez ministra właściwego do spraw zdrowia ale mu nieznanych, które miałyby istotny wpływ na wydanie przez niego decyzji. Dudzińska oceniła, że uprawnienie do odmowy dla okręgowej rady pielęgniarek i położnych jest iluzoryczne.

„Odpowiadając na Państwa krytyczne uwagi wobec uchwał o przyznaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu podejmowanych w trybie art. 35a ww. ustawy podkreślenia wymaga, że okręgowa rada jako organ samorządu pielęgniarek i położnych, który działa na podstawie przepisów ustawy, niezależnie od tego jak abstrakcyjne przepisy prawa przedstawia ustawodawca i jak dalece nie zgadza się z nimi tut. okręgowa rada pielęgniarek i położnych, nie może odmawiać wydania uchwały zgodnej z przepisami prawa celem wyrażenia niezadowolenia wobec działań ustawodawcy” – podkreśla przewodnicząca.

Źródło: WOIPiP

Przeczytaj także: Porozumienie Rezydentów o krytycznej sytuacji w pediatrii: „Zdarza się, że kładziemy dzieci na podłodze, na korytarzach”

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *