NRL przedstawiła zastrzeżenia do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało opinię o projekcie ustawy regulującej pracę 17 nowych zawodów medycznych. Samorząd lekarski wyraził wątpliwości wobec przepisów dotyczących m.in. odpowiedzialności zawodowej. Wskazał także, że w ustawie powinny zostać uwzględnione zawody takie jak instruktorzy terapii uzależnień i specjaliści psychoterapii uzależnień.

21 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Regulacja dotyczy 17 nowych zawodów medycznych, m.in. logopedy, masażysty i optometrysty (przeczytaj także: MZ ureguluje zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, m.in. dietetyka, opiekuna medycznego, podiatry).

Stanowisko samorządu lekarskiego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło szereg uwag dotyczących nowych przepisów. Wskazano m.in. że jeśli projekt ustawy zakłada, że wykonywanie bez posiadania uprawnień zadań w ramach wymienionych w ustawie zawodów medycznych jest wykroczeniem, to niewłaściwe pod względem legislacyjnym jest określanie zakresu kompetencji danego zawodu medycznego w inny sposób niż przez ustawę.

Samorząd lekarski zwrócił również uwagę, że nie przedłożono projektów rozporządzeń, które będą określały zakres kompetencji zawodowych regulowanych zawodów. W opinii NRL, by ocenić całokształt nowej ustawy, konieczne jest określenie w drodze rozporządzenia:

  • wykazu czynności zawodowych, do wykonywania których będą uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
  • wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;
  • efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia.

Ponadto, zdaniem NRL w projekcie ustawy powinny zostać uwzględnione także takie zawody jak instruktorzy terapii uzależnień, specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby wykonujące zawód pomocy dentystycznej. Samorząd lekarski podkreślił, że nowe przepisy „mają być gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. W świetle powyższych uwag specjaliści oraz instruktorzy terapii uzależnień spełniają wszystkie te przesłanki”. Jednocześnie NRL podkreśliła, że istnieje potrzeba unormowania funkcjonowania na rynku pracy osób wykonujących zawód pomocy dentystycznej.

W projekcie ustawy nie określono poziomów znajomości języka polskiego w zależności od wykonywanego zawodu. Zdaniem samorządu lekarskiego utrudni to ocenienie stopnia znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania danego zawodu. NRL odniosła się także do przepisów regulujących zakres odpowiedzialności zawodowej. Wyraziła wątpliwości, czy Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia powinien określać kwestie dotyczące etyki zawodowej. Samorząd lekarski krytycznie odniósł się także do przepisu zakładającego, że czynności sprawdzające i postępowanie prowadzić będzie Przewodniczący Komisji. Jak wskazano w opinii, „z uwagi na liczbę zawodów medycznych, a w konsekwencji liczbę osób, które wykonują je może okazać się niewystarczające, by jedna osoba miała w zakresie obowiązków tyle zadań. Powyższa sytuacja może doprowadzić do paraliżu postępowań odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne”.

Pełna treść stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej znajduje się pod tym linkiem.

Źródło: nil.org.pl

Przeczytaj także: MZ wprowadza nową specjalizację medyczną – psychoterapię uzależnień

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy