Onkologia Pod sliderem Zdrowie publiczne

MZ: Pierwsza w historii Narodowa Strategia Onkologiczna

4 lutego rząd przyjął uchwałę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Projekt ma w przeciągu najbliższej dekady doprowadzić do istotnych, kompleksowych zmian w systemie polskiej opieki onkologicznej.

Cele NSO

Nadrzędnym celem wyznaczanym przez Ministerstwo Zdrowia jest wytyczenie nowych kierunków rozwoju systemu opieki onkologicznej w Polsce. Wprowadzenie zmian i innowacji ma doprowadzić do zwiększenia liczby osób przeżywających pięć lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach, a także do poprawy jakości życia pacjentów w trakcie terapii i po jej zakończeniu.

Pięć obszarów zainteresowania

Narodowa Strategia Onkologiczna została oparta na pięciu obszarach strategicznych. Są to inwestycje w kadry medyczne, edukację dotyczącą profilaktyki nowotworowej, w pacjenta, w naukę i innowacje oraz w system opieki onkologicznej.

Według planów Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie tych obszarów pozwoli m.in. na zwiększenie kadry onkologicznej, wprowadzenie nowych badań przesiewowych i zwiększenie dostępności do obecnych (a także poprawę ich jakości), rozwój badań naukowych w dziedzinie onkologii, zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii i liczby leków refundowanych, utworzenie specjalistycznych podmiotów onkologicznych ukierunkowanych na leczenie konkretnych nowotworów , a także rozwój opieki rehabilitacyjnej, paliatywnej i hospicyjnej.

Nakłady planowane na realizację strategii wynoszą 5 mld 100 mln zł.

Porozumienie ze środowiskiem

Narodowa Strategia Onkologiczna została opracowana przez interdyscyplinarny zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład weszli: przedstawiciel prezydenta RP, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, przedstawiciele Krajowego Rejestru Nowotworów, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, a także reprezentanci polskich towarzystw naukowych i organizacji pacjenckich działających na rzecz pacjentów onkologicznych, jak również przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Krajowa Sieć Onkologiczna

Jednym z celów NSO jest także rozwój i wspieranie Krajowej Sieci Onkologicznej. Pilotaż tego projektu został wprowadzony w lutym 2019 roku w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim. Pod koniec ubiegłego roku do programu dołączyły woj. podlaskie i pomorskie.

Pilotaż obejmuje 6 tys. pacjentów cierpiących na nowotwory piersi, płuc, jelita grubego, jajnika i gruczołu krokowego.

Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej przynosi jak dotąd dobre efekty, m.in. w postaci zwiększenia liczby badań histopatologicznych w onkologii. Planowane jest rozszerzenie w tym roku założeń KSO na wszystkie województwa.

Rosnący problem

W Polsce żyje ok. 1 mln osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór. Co roku na nowotwory zapada ponad 160 tys. Polaków, a 100 tys. umiera z ich powodu. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat odsetek pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 proc., zaś w ciągu 10 lat – o 28 proc.

Narodowa Strategia Onkologiczna ma być odpowiedzią na te statystyki. Jej wdrożenie ma pomóc nie tylko w poprawie standardów leczenia i przeżywalności pacjentów, ale też zmniejszyć koszty terapii onkologicznej.

Źródła: https://www.gov.pl/, http://www.rynekzdrowia.pl/

Przeczytaj także: Tego nie wie pacjent, a powinien. Jak wygląda dyżur pielęgniarki?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *