Szpitale będą mogły ubiegać się o środki na przebudowę, modernizację i doposażenie placówek

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Rząd powołał „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”, którego celem jest realizacja zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych, w tym w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wskazano w uchwale, program ma wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych.

W jakich obszarach szpitale mogą liczyć na dofinansowanie?

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2022-2029. Placówki mogą liczyć na wsparcie w następujących obszarach:

  • inwestycje ukierunkowane na podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych, m.in. przez rozwój bazy łóżkowej, przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych, doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną;
  • inwestycje skierowane do podmiotów leczniczych udzielających całodobowych, stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, m.in. przez wymianę zużytych łóżek szpitalnych;
  • inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, m.in. przez zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, modernizację SOR-ów, budowę i dostosowanie lądowisk przyszpitalnych do obecnych wymagań, zakup śmigłowców na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, modernizację i doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, modernizację i doposażenie infrastruktury śmigłowcowej oraz zaplecza szkoleniowego lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego.

W uchwale wskazano, że powyższe działania wynikają przede wszystkim ze stanu infrastruktury podmiotów leczniczych, która nie jest dostosowana do wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Konieczność podjęcia działań wspierających opiekę zdrowotną

Zmiany społeczno-demograficzne wynikające ze starzenia się społeczeństwa zwiększają zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną. Prognoza demograficzna dla Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, iż odsetek osób w wieku 65 lat wzrośnie do 2060 r. ponad dwukrotnie – do 34,5 proc. i będzie należał do jednego z najwyższych w Europie. Natomiast odsetek osób w wieku powyżej 80 lat wzrośnie blisko czterokrotnie z 3,3 proc. do 12,3 proc. w 2060 r. Dane wskazują na konieczność podjęcia działań wspierających opiekę medyczną nad osobami w wieku podeszłym ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w infrastrukturę podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii i opieki długoterminowej – czytamy w uchwale nt. programu.

Wskazano również, iż z uwagi na udzielanie dużej liczby świadczeń, sprzęt i aparatura medyczna ulega systematycznemu zużyciu. Tymczasem użytkowanie tak wyeksploatowanego sprzętu może zwiększać ryzyko błędnych diagnoz, które z kolei doprowadzą do realizacji nieskutecznych oraz drogich terapii. Kolejnym problemem, jak wskazano w uchwale, jest jakość łóżek szpitalnych, które są wyeksploatowane i niedostosowane do aktualnych wymogów, a także potrzeb i funkcji pełnionych w procesie leczenia szpitalnego i rekonwalescencji.

Zwrócono również uwagę na wzrost zgonów z powodu upadków, wypadków komunikacyjnych, zatruć utonięć, działań ognia, dymu czy płomieni w ostatniej dekadzie. W ratownictwie medycznym nadal istnieją potrzeby znaczącej poprawy doposażenia, wymiany sprzętu i modernizacji infrastruktury jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz jednostek z nimi współpracujących.

– System PRM wymaga wzmocnienia zarówno na etapie poza szpitalnym, czyli w zakresie wyposażenia zespołów PRM w środki transportu sanitarnego (ambulanse), jak i szpitalnym, czyli w odniesieniu do SOR, Centrów Urazowych i Centrów Urazowych dla Dzieci – podkreślono w uchwale.

Co umożliwi realizacja programu?

W uchwale wskazano, iż realizacja programu inwestycyjnego umożliwi:

  • zwiększenie dostępności do nowoczesnych form diagnostyki, terapii i opieki;
  • poprawę jakości udzielanych usług medycznych;
  • skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i komfortu leczenia;
  • zmniejszenie ryzyka występowania zakażeń szpitalnych;
  • polepszenie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych do aktualnych wymogów i standardów;
  • poprawę warunków pracy personelu medycznego przy jednoczesnym zoptymalizowaniu wysiłku fizycznego.

– Szczegółowy zakres każdego naboru oraz wymogi jakie będzie musiał spełnić wnioskodawca w celu uzyskania dofinansowania zostaną przedstawione w regulaminach poszczególnych naborów ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia – wskazano w uchwale.

Źródło: Uchwała w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”

Przeczytaj także: OKPS o ustawie ws. modernizacji szpitalnictwa: konsekwencje tych zmian tylko mocniej pogrążą publiczną ochronę zdrowia

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy