W MZ zostanie powołana rada organizacji pacjenckich. Jakie będą jej cele?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

„Rada organizacji pacjenckich to ciało, które będzie mogło doradzać, pomagać uwzględniać w dyskusji o zmianach systemowych, nie tylko punkt widzenia klinicystów czy specjalistów od zdrowia publicznego, ale także pacjentów” – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski uczestniczył w Grenoble we Francji w nieformalnym spotkaniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej. Nagranie ze zgromadzenia zostało udostępnione w Warszawie podczas XVI Forum Organizacji Pacjentów.

MZ uwzględnia spojrzenie pacjenta w rozwiązaniach systemowych w ochronie zdrowia

Minister zdrowia zaznaczył, że od samego początku swojego pobytu w Ministerstwie Zdrowia akcentuje i podkreśla rolę spojrzenia pacjenta na zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Zapewnił również, że rozwiązania systemowe opracowywane w resorcie zdrowia uwzględniają to spojrzenie. Ustawa o jakości ma m.in. wprowadzać perspektywę pacjenta i jego ocenę np. dotyczącą pobytu w szpitalu.

– Chodzi o bardzo wiele wymiarów – m.in. o to, czy realizowane jest prawo pacjenta do bycia poinformowanym o tym, w jaki sposób prowadzona jest terapia; czy pacjent jest traktowany z poszanowaniem jego godności – wskazał minister i dodał, że chodzi także m.in. o warunki leczenia, wyżywienie i czystość.

Perspektywa pacjenta w poprawie funkcjonowania szpitalnictwa

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że oprócz ustawy o jakości w MZ przygotowywane są także rozwiązania, które mają na celu zwiększenie dostępności leczenia i zracjonalizowanie sieci szpitali. „Tutaj też przyświecała nam perspektywa pacjenta, to by można było oceniać skuteczność działania szpitalnictwa z punktu widzenia pacjenta” – zaznaczył Niedzielski.

Minister zdrowia wyjaśnił także, że poprawa funkcjonowania szpitalnictwa ma dotyczyć m.in. lepszej dostępności. Celem jest zlikwidowanie sytuacji, w których szpitale ze sobą konkurują. „Nie ma miejsca na konkurencję, jest miejsce na kompleksowe, komplementarne usługi, by pacjent korzystał z usług, które są mu potrzebne, a nie tych, które są opłacalne z punktu widzenia finansowego” – dodał Niedzielski.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa trafił do konsultacji publicznych


https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy