Wyniki spotkania przedstawicieli ratowników medycznych z ministrem zdrowia

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W środę 30 czerwca odbył się poprzedzający rozmowy z ministrem zdrowia protest ratowników medycznych. Podczas spotkania Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało przywrócenie dodatków, które ratownicy otrzymali w czasie pandemii. MZ zapewniło również, że zostaną przeprowadzone zmiany w ustawach w związku z wynagrodzeniami i kwalifikacją zawodu ratownika medycznego.

W odpowiedzi na obniżenie wysokości wynagrodzeń w związku z wejściem w życie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych odbyły się protesty w kilku miastach w Polsce. Zgromadzenia miały miejsce w Warszawie przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia, a także w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Olsztynie, Wrocławiu, Łodzi, Koszalinie i Poznaniu. Ratownicy domagali się podwyżek i przejrzystej kwalifikacji ich zawodu.

Rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

Jeszcze przed spotkaniem przedstawicieli ratowników medycznych w Ministerstwie Zdrowia szef resortu Adam Niedzielski zapowiedział, że chce wyjaśnić wątpliwości związane z wypłatą dodatków dla tej grupy zawodowej.

Minister Zdrowia zapewnił, że środki na kontynuację wypłat wynagrodzeń w kwotach nie niższych niż wypłacane na dzień 30 czerwca 2021 r. są zabezpieczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za niezgodne z ustawą uznane zostało również obniżenie wysokości wynagrodzenia ratownika medycznego otrzymującego do dnia 30 czerwca 2021 r. dodatek OWU, niezależnie od podstawy zatrudnienia, i naruszenie tej normy uznawane jest za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Tego samego dnia prezes NFZ opublikował zarządzenie, według którego określone zostały współczynniki korygujące do wynagrodzeń ratowników medycznych, a dyrektorzy placówek zatrudniających ratowników zostali zobowiązani do wprowadzenia zmian w umowach zgodnie z przepisami.

Obowiązek kontroli przestrzegania przepisów został nałożony na Państwową Inspekcję Pracy.

Zapowiedzi zmian w ustawach

Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska zapowiedział, że ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych została przekazana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szef resortu zobowiązał się również do powołania zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie propozycji zmian w ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Do pracy nad ustawą zaproszeni zostaną przedstawiciele ratowników medycznych.

Minister zdrowia poinformował, że w ramach prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przedstawi propozycje wskazania grupy zawodowej ratowników medycznych w załączniku do ustaw o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Minister zdrowia zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do utrzymania na stałe przepisów, które stosowane są w okresie stanu epidemii na mocy art. 47 [Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii].

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Na środę 7 lipca planowane jest posiedzenie Komisji Zdrowia, podczas której zostanie poruszona kwestia sytuacji prawnej i zarobkowej ratowników medycznych.

W trakcie spotkania z przedstawicielami ratowników minister zdrowia zobowiązał się do cyklicznych spotkań z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych.

Źródła: sejm.gov.pl, Facebook/Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych

Przeczytaj także: NRL ostrzega: nie wszystkie szpitale wprowadzą wymianę elektronicznej dokumentacji na czas

 

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy