Czy zanieczyszczenie powietrza może wiązać się z występowaniem nowotworów?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Naukowcy na łamach pisma „Environmental Epidemiology” opublikowali wyniki badania, które miało na celu sprawdzenie wpływu zanieczyszczonego powietrza na występowanie nowotworów. Okazuje się, że pyły zawieszone PM2,5 oraz tlenek azotu może mieć związek z zachorowaniami na raka płuc.

Zanieczyszczenie powietrza związane z zachorowaniami

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem w 2013 r. zidentyfikowała zanieczyszczenie powietrza jako czynnik rakotwórczy grupy 1 dla raka płuc. W przypadku innych nowotworów dane dotyczące genotoksyczności i biomarkerów molekularnych z badań eksperymentalnych wykazały, że zanieczyszczenie powietrza jest związane ze zmienioną ekspresją genów, stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym w tkankach innych niż płuca, co wskazuje na potencjalne powiązania między zanieczyszczeniem powietrza a ryzykiem rozwoju różnych rodzajów nowotwory.

Badanie objęło amerykańskich seniorów w wieku 65 lat i więcej. Dane zostały zbierane na przełomie 2000-2016 r. Analiza uwzględniła czynniki, takie jak: wiek, odsetek osób palących, BMI i  została zatwierdzona przez Institutional Review Boards w Harvard TH Chan School of Public Health i Emory University.

Wyniki badania

– Nasze badanie miało kilka mocnych stron. Po pierwsze, włączenie milionów uczestników z długoterminową obserwacją pozwoliło na zbadanie ekspozycji w późniejszym okresie życia, od nawet 10 lat przed rozpoznaniem raka, z dużą mocą statystyczną. Po drugie, niezależne i addytywne asocjacje umożliwiły ich połączenie w celu uzyskania ogólnych szacunków na przełomie 10 lat przed diagnozą raka. W rezultacie zsumowanie indywidualnych szacunków skutków dla każdego zanieczyszczenia było prostym i uzasadnionym podejściem, które zapewniło lepsze wyczucie jego długoterminowego wpływu – poinformowali eksperci w badaniu.

Co więcej, zauważono zależność między wzrostem stężenia PM2,5, a ryzykiem raka piersi w regionach, gdzie zanieczyszczenie było poniżej normy.

– Nasze badanie krajowej kohorty Medicare zbadało dodatkowe powiązania 10-letniej ekspozycji na PM2,5 i NO2 z ryzykiem raka piersi, prostaty, jelita grubego i endometrium. Stwierdziliśmy, że ekspozycja na PM2,5 i NO2 była związana ze zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego i prostaty, ale nie była związana z ryzykiem raka endometrium. NO2 wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem raka piersi, podczas gdy związek z PM2,5 pozostał niejednoznaczny. W przypadku raka piersi wyniki można interpretować jako powiązania ryzyka raka piersi po menopauzie, biorąc pod uwagę, że kohorta Medicare składała się z osób w wieku 75 lat lub starszych w momencie rozpoznania – podsumowuje naukowiec.

Źródło: https://journals.lww.com/environepidem/fulltext/2023/08000/additive_effects_of_10_year_exposures_to_pm2_5_and.12.aspx (dostęp: 17.08.2023), wpn.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy