O ile wzrosną wynagrodzenia pielęgniarek w 2022 r.? Obliczamy konkretne kwoty!

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

5 listopada 2021 r. Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia podpisał porozumienie z Ministerstwem Zdrowia, które wprowadza nową siatkę najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowa tabela płac ma wejść w życie od 1 lipca 2022 r. Obliczyliśmy kwoty netto i brutto nowych wynagrodzeń dla pielęgniarek!

Ustawowe minimum wynagrodzenia jest iloczynem współczynnika przypisanego do danej grupy zawodowej i kwoty bazowej (przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim roku). W 2020 r. średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 167,47 zł, natomiast za rok 2021 średnią krajową oszacowano na 5 548 zł.

Obecnie obowiązujące minimalne wynagrodzenia

1 lipca 2021 r. w życie weszły nowe współczynniki pracy, które są efektem noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Obecne wynagrodzenia dla pielęgniarek prezentują się następująco:

  • Pielęgniarka/położna z tytułem zawodowym magister i specjalizacją (współczynniki 1,06): około 3 951 zł netto (5 478 zł brutto);
  • Pielęgniarka/położna z tytułem zawodowym licencjat lub specjalizacją (współczynnik 0,81): około 3 039 zł netto (4 186 zł brutto);
  • Pielęgniarka/położna bez tytułu zawodowego i bez specjalizacji (współczynnik 0,73): około 2 747 zł netto (3 772 zł brutto).

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w 2022 r.

Zgodnie z nową tabelą płac, która ma wejść w życie 1 lipca 2022 r., grupy zawodowe zostały inaczej uporządkowanewedług wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku (zobacz także: Wzrosną minimalne wynagrodzenia medyków. MZ osiągnęło porozumienie z Zespołem Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia).

Porównywalne wykształceniem zawody będą miały porównywalne współczynniki pracy. Jest to także zgodne z obowiązującymi wymogami kształcenia zawodowego w ochronie zdrowia. (…) Także przeszeregowanie nastąpiło w obrębie grup pielęgniarek i położnych, m.in. uwzględniono postulowaną przez to środowisko zawodowe zmianę przekwalifikowania tych ze średnim wykształceniem do grupy wyższej” – podkreśla OPZZ.

W nowej tabeli pielęgniarki znalazły się w trzech grupach zawodowych:

  • Grupa 2: pielęgniarki z tytułem zawodowym magistra lub położne z magistrem i wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub mającą zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik 1,29): około 5 135 zł netto (7 157 zł brutto);
  • Grupa 5: pielęgniarki i położne z wykształceniem licencjackim i specjalizacją, albo pielęgniarki/położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją albo z magistrem (współczynnik 1,02): 4 079 zł netto (5 659 zł brutto);
  • Grupa 6: pielęgniarki i położne z licencjatem oraz pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem nieposiadające specjalizacji (współczynnik 0,94): 3 765 zł netto (5215 zł brutto).
Nowa tabela płac; źródło: OPZZ.

O ile wzrosły pensje pielęgniarek?

Pielęgniarki i położne z tytułem zawodowym magister w 2022 r. zarobią o 1 184 zł netto więcej – to najwyższa podwyżka w tej grupie zawodowej. Pielęgniarki i położne z wykształceniem licencjackim i specjalizacją będą mogły liczyć na podwyżkę rzędu 1 040 zł. Natomiast pielęgniarki/położne tylko z licencjatem, bez specjalizacji, będą miały pensje wyższe o około 726 zł netto. Pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim i bez specjalizacji w 2022 zarobią z kolei o 1 018 zł więcej.

Jak zapewnia OPZZ pracodawcy będą mieć zapewnione środki finansowe na coroczny wzrost wynagrodzeń.

Trójstronny Zespół opowiedział się ponadto za gwarancjami finansowymi i przeznaczeniem w latach 2023 – 2027, 50 proc. wzrostu wysokości nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych” – czytamy w komunikacie Porozumienia. Zauważono również, że wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia powinien przełożyć się w kolejnych latach na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów.

OKPS: wzrost pensji to nie wszystko

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia określił porozumienie osiągnięte na trójstronnym zespole jako „Ministerialny „sukces” medialny” (zobacz także: Imiela dla EN: „Jest to porozumienie, które zostało zawarte między rządem oraz jedynie wybranymi reprezentantami strony społecznej”). Protestujący medycy uznali, że w dokumencie z dnia 5 listopada zabrakło zobowiązań, a wyrażono jedynie poparcie procedowania projektu zmian. Ponadto zdaniem OKPS na podwyżki wciąż mogą liczyć tylko osoby mające umowy o pracę w podmiotach leczniczych. „To olbrzymi problem i powód do dalszego dzielenia środowiska medyków” – wskazuje Komitet. Protestujący wskazują, że podwyżki wynikające z nowej tabeli płac należą się tylko osobom zatrudnionym na dzień 31 maja 2021 r., co zawęża krąg osób uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń.

OKPS wskazuje, że również otrzymało od ministra zdrowia podobne propozycje, jednak odrzucono je ze względu na ograniczone grono osób uprawnionych do podwyżek. Ponadto zdaniem protestujących „nie było mowy o zmianach wycen czy innych koniecznych zmianach organizacyjnych, o których mówią nasze postulaty”.

– Naprawdę uważacie, że poprawa sama wynagrodzeń spowoduje lepszą opiekę dla pacjentów? Postulaty OKPS zawierają znacznie więcej. Super, że docenili psychologów, po tylu latach. Ale niestety to tylko element propagandowy – pisał na Twitterze Gilbert Kolbe, pielęgniarz, rzecznik Białego Miasteczka 2.0. – Same podwyżki wynagrodzeń niczego nie zmienią! System musi się całościowo zmienić. I o to walczymy, nie tylko o podwyżki. A Wy cieszycie jakbyście złapali Boga za nogi. Co Wam z podwyżek, jeśli pacjenci nadal będą umierać? – dodał w kolejnym tweecie Kolbe.

Źródła: OPZZ, Twitter/ Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia, Twitter/ Gilbert Kolbe, OZZPiP, Evereth News

 

 

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy