E-recepta – jakie zmiany są potrzebne? Rekomendacje Federacji Pacjentów Polskich

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Jak zwraca uwagę Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich, w związku z trwającą epidemią COVID-19 istnieje ogromna potrzeba rozwijania narzędzi z zakresu e-zdrowia. Ekspert wyjaśnia, jakie funkcjonalności należy wprowadzić do e-recepty, by poprawić jakość opieki nad pacjentami.

Począwszy od stycznia 2020 roku recepty powszechnie i obowiązkowo wystawiane są w formie elektronicznej. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania umożliwiono pacjentom utrzymanie ciągłości terapii pomimo utrudnionego dostępu do stacjonarnych świadczeń. Polski system e-recept wciąż jednak wymaga rozwinięcia o kolejne funkcjonalności.

Leki z listy „S” na e-receptę

Jak wskazuje Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich, w dobie pandemii szczególnego znaczenia nabiera możliwość dodania do e-recepty nowej funkcjonalności, która umożliwiłaby wypisywanie leków z listy „S”, czyli dla pacjentów 75+, przez lekarzy specjalistów. Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie tego rozwiązania. W aspekcie prawnym jest ono możliwe do natychmiastowej realizacji.

Naukowcy ustalili listę leków, które mogą być przydatne w leczeniu COVID-19

E-recepta a bezpieczeństwo pacjenta

Doświadczenia innych krajów wskazują, że e-recepta może stanowić doskonałe narzędzie nie tylko w zakresie cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, lecz również w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentami.

Na e-recepcie można zawrzeć informacje o czynnikach istotnych z perspektywy terapii lekowych – na przykład o tym, że pacjent jest uczulony na daną substancję lub że pacjentka jest w ciąży. Niektóre systemy mają również funkcjonalności umożliwiające ostrzeganie lekarza o ryzyku nadużywania przez pacjenta leków z określonych grup. 

Istotną funkcjonalnością, o którą polski system e-recept mógłby być rozszerzony, są również przypomnienia o upływie terminu ważności recepty. Obecnie e-recepty są co do zasady ważne przez 30 dni od ich wystawienia. Po upływie tego terminu pacjent już ich nie zrealizuje, o ile lekarz nie oznaczy późniejszego terminu, od którego e-recepta może zostać zrealizowana. Lekarze często stosują to rozwiązanie w przypadku wystawiania recept na leki stosowane przy leczeniu chorób przewlekłych. Istotną funkcjonalnością byłoby rozszerzenie istniejącej infrastruktury e-recepty, tak aby pacjenci mogli otrzymywać przypomnienie o terminie realizacji recepty i konieczności uzyskania nowego dokumentu.  

E-recepta w imporcie docelowym

Istnieje konieczność pilnego uregulowania funkcjonalności e-recepty w procedurze pozyskania leków w imporcie docelowym. Aktualne rozwiązania techniczne nie dają możliwości wykorzystania e-recepty w zakupie leków z importu docelowego, ponieważ wystawiane przez lekarzy recepty recepturowe nie dają możliwości rozliczenia refundacji takich leków i do tego konieczne jest wystawienie recepty papierowej. Ta sytuacja bardzo utrudnia pozyskanie leków w tej i tak bardzo skomplikowanej procedurze.

Apel do Ministerstwa Zdrowia

Federacja Pacjentów Polskich wnosi do Ministerstwa Zdrowia prośbę o rozpatrzenie możliwości wdrożenia wyżej opisanych, nowych funkcjonalności e-recepty, szczególnie ważnych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Rozszerzenie e-recepty o nowe funkcjonalności pacjenta będzie sprzyjać dostępowi pacjentów do efektywnego, jakościowego leczenia, co przełoży się na zwiększenie skuteczności i wydolności systemu ochrony zdrowia oraz ograniczenie bezpośrednich i pośrednich kosztów leczenia.

Źródło: Materiały prasowe

Przeczytaj także: Epidemia koronawirusa okiem farmaceuty [WYWIAD]

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy