Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych rozszerzył zakres o szczepienia obowiązkowe i przeciwepidemiczne

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Od 1 stycznia 2023 r. w ramach Funduszu Kompensacyjnego można ubiegać się o świadczenie z powodu poważnego działania niepożądanego, do którego doszło w związku ze szczepieniem obowiązkowym. Wniosek można złożyć u Rzecznika Praw Pacjenta. Dotąd Fundusz obejmował wyłącznie szczepienia przeciw COVID-19.

Świadczenie kompensacyjne można uzyskać za działanie niepożądania szczepienia, które zostało wykonane w okresie począwszy od 1 stycznia 2023 r. Obecnie więc Fundusz obejmuje nie tylko szczepienia przeciw COVID-19, ale także szczepienia obowiązkowe przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych oraz szczepienia przeciwepidemiczne (przeciw odrze, zakażeniom meningokokowym, błonicy, krztuścowi, polio oraz WZW typu A), które są wykonywana u osób szczególnie zagrożonych zakażeniem lub zachorowaniem.

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego to 100 tys. zł. Przysługuje osobie, u której wystąpiło działanie niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, jeżeli z tego powodu pacjent musiał być hospitalizowany przez co najmniej 14 dni. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego również można ubiegać się o świadczenie, jeżeli pacjent wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć.

Jak wskazano na stronie rządowej – szczepienia ochronne są bezpieczne, a ciężkie odczyny poszczepienne zdarzają się bardzo rzadko. Dzięki badaniom klinicznym oraz obserwacjom po wprowadzeniu szczepionek do użytku, można określić, jakie są ewentualne działania niepożądane  oraz z jaką częstotliwością występują.

RPP przyznał świadczenia kompensacyjne w wysokości 3,7 mln zł w 2022 r.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych Działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta i został utworzony w lutym 2022 r., by udzielać wsparcia finansowego osobom, które doznały poważnego działania niepożądanego po szczepieniu.

Obecnie Rzecznik Praw Pacjenta pracuje nad sprawozdaniem, w którym podsumuje działanie Funduszu w 2022 r. Na dzień dzisiejszy wiadomo jednak, że przyznano świadczenia kompensacyjne w wysokości 3,7 mln zł. W parlamencie trwają również prace legislacyjne nad utworzeniem przy Rzeczniku dwóch kolejnych funduszy, które będą udzielały wsparcia pacjentom poszkodowanym w wyniku zdarzeń medycznych w szpitalach oraz w związku z udziałem w badaniach klinicznych.

Szczegółowe informacje na temat Funduszu, w tym wzór wniosku o przyznanie świadczenia, są dostępne na stronie Rzecznika: https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-szczepien-ochronnych.

Źródło: gov.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy