Kto jest najbardziej narażony na reinfekcję COVID-19?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zespół naukowców z kilku ośrodków w Chinach zbadał, jakie czynniki odpowiadają za reinfekcję COVID-19 u osób, które w ostatnim czasie ozdrowiały z zakażenia koronawirusem. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of Infection and Public Health”.

reinfekcja Covid-19, ponowne zakażenie covid-19, czy można drugi raz zarazić się covid-19, czynniki ryzyka reinfekcji covid-19, czynniki ryzyka ponownej infekcji covid-19, czynniki ryzyka ponownego zakażenia COVID-19

W badaniach wzięli udział naukowcy z Capital Medical University w Pekinie (CMU) oraz z Uniwersytetu Pekińskiego. Wyniki badań wykazały, że istnieją dwa istotne czynniki zwiększonego ryzyka reinfekcji chorobą COVID-19. Są to obniżony poziom limfocytów oraz wystąpienie dwóch lub mniej objawów chorobowych podczas pierwszego epizodu choroby.

Przebieg badania

W badaniu chińskich naukowców wzięło udział 109 pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Uczestnicy badania byli obserwowani średnio przez 29 dni po wypisaniu ze szpitala. U pacjentów wykonywano regularnie testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 w drogach oddechowych. W przypadku pacjentów, u których stwierdzono reinfekcję, średni czas obserwacji wynosił 44 dni.

Aby ocenić cechy kliniczne związane z reinfekcją i nawrotem choroby COVID-19, naukowcy podzielili uczestników badania na trzy grupy: pacjentów bez reinfekcji, pacjentów z reinfekcją oraz pacjentów z objawowym nawrotem COVID-19. Wyniki badań wykazały, że u 29 z 109 pacjentów doszło do reinfekcji, z czego u siedmiu chorych zaobserwowano objawowy przebieg choroby.

Obserwacje

Na podstawie analizy statystycznej danych medycznych pacjentów zakwalifikowanych do badania naukowcy wyciągnęli wnioski dotyczące czynników ryzyka reinfekcji COVID-19.

Zaobserwowano, że cechy kliniczne takie jak poziom limfocytów poniżej 1500/µL oraz wystąpienie dwóch lub mniej objawów w pierwszym rzucie choroby znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia ponownej infekcji SARS-CoV-2. Ponadto zaobserwowano, że u pacjentów, u których doszło do nawrotu COVID-19, średni okres serokonwersji wynosił 17 dni. Średni czas pomiędzy wypisem ze szpitala a nawrotem objawów oszacowano na sześć dni.

Źródło: news-medical.net

Przeczytaj także: ProME – system do walki z epidemią opracowany przez polskich naukowców

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy