Kto może ubiegać się o świadczenie kompensacyjne za niepożądane działanie szczepionki?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

1 stycznia 2022 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę powołującą Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, która zapewni pacjentom środki prawne umożliwiające uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi podaniem szczepienia. Zobacz, jakie odszkodowanie może zostać wypłacone w przypadku skutków ubocznych podania szczepionek ochronnych, w tym przeciw COVID-19.

Świadczenia kompensacyjne obejmują szczepienia przeciw COVID-19 przeprowadzone po dniu 26 grudnia 2020 r. oraz pozostałe szczepienia ochronne przeprowadzone od 1 stycznia 2023 r. Środki wypłacane są w przypadkach, gdy w wyniku podanego szczepienia pacjent wymagał hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo gdy u osoby tej wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni.

Jakie są wysokości odszkodowań za niepożądane działania szczepionek?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego uzależniona jest od rodzaju działania niepożądanego szczepionki oraz okresu hospitalizacji:

  • wstrząs anafilaktyczny wymagający obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć – 3 tys. zł;
  • hospitalizacja w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwająca krócej niż 14 dni – 10 tys. zł;
  • hospitalizacja trwająca od 14 do powyżej 120 dni – od 10 tys. zł do 100 tys. zł (proporcjonalnie do okresu hospitalizacji).

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku wprost określonego w ustawie innego zdarzenia – w zależności od trwania i rodzaju, o kwoty od 5 tys. zł do 20 tys. zł. Ponadto świadczenie obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji/hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 tys. zł. Łączna suma świadczenia nie może być natomiast wyższa niż 100 tys. zł. Kwoty wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego zwolnione są z opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Świadczenie kompensacyjne nie przysługuje osobom, którym Skarb Państwa wypłacił zadośćuczynienie bądź odszkodowanie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu cywilnym związanego z wystąpieniem działań niepożądanych po podanym szczepieniu, albo gdy toczy się postępowanie cywilne w takiej sprawie.

Kto przyznaje świadczenie kompensacyjne i jak się o nie ubiegać?

Świadczenie przyznawane jest przez Rzecznika Praw Pacjenta, który decyzję podejmuje na podstawie opinii działającego przy RPP Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Od decyzji w sprawie służy skarga do sądu administracyjnego.

Zespół przy RPP wydaje opinię w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku o przyznanie świadczenia, natomiast decyzja o prawie do świadczenia wydawana jest w terminie 2 miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku. Wniesienie dokumentu związane jest z opłatą w wysokości 200 zł. W przypadku przyznania prawa do otrzymania świadczenia kompensacyjnego, opłata ta jest zwracana w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zaskarżenia decyzji w sprawie. Wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. Będzie można go złożyć go w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia może być złożony w terminie jednego roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji/hospitalizacji i nie później niż po upływie pięciu lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego. „Termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, które wystąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy w wyniku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 przeprowadzanych po dniu 26 grudnia 2020 r. upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.” – podkreślono w ustawie.

Źródło: prezydent.pl

Przeczytaj także: Rząd wprowadza odszkodowania za hospitalizację w wyniku NOP

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy