Medyk nie będzie wolnym zawodem? NRL sprzeciwia się tej decyzji

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej zawód lekarza i lekarza dentysty, ze względu na swoją ugruntowaną specyfikę, powinien być zawsze uznawany za wolny zawód. Tymczasem z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienione zostaną przepisy o podatku dochodowym, które wykluczają medyków z definicji wolnego zawodu.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą przepisy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzających m.in. zmiany w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993), definiującym dla potrzeb tej ustawy pojęcie wolnego zawodu. Nowe brzmienie definicji eliminuje z zakresu tego pojęcia wszystkie zawody medyczne, w tym lekarzy i lekarzy dentystów. Naczelna Rada Lekarska nie zgadza się na taki zabieg legislacyjny.

Status lekarza jako wolnego zawodu był i jest powszechnie akceptowany

NRL wyjaśnia, że w polskim porządku prawnym nie ma definicji legalnej „wolnego zawodu” o znaczeniu systemowym, jednak w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie podjęto skuteczną próbę wskazania cech opisujących wolny zawód.

„(…) to przede wszystkim osobiste wykonywanie zespołu czynności o charakterze intelektualnym, wymagających wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz etycznych, a także samodzielność i niezależność w wykonywaniu zawodu, szczególny charakter relacji pomiędzy osobą wykonującą wolny zawód a odbiorcą świadczenia opierający się przede wszystkim na zaufaniu, etos i misja wykonywania zawodu (zapewniającego świadczenie usług ich odbiorcom, ale też ochronę istotnych wartości interesu ogólnego), osobista odpowiedzialność za należyte wykonanie świadczenia (zarówno majątkowa, jak i korporacyjna), wymóg zachowania przez przedstawicieli danego zawodu tajemnicy zawodowej oraz przestrzeganie reguł etyki lub deontologii zawodowej” – czytamy w stanowisku NRL.

Zdaniem samorządu lekarskiego nie ulega więc wątpliwości, że wykonywanie zawodu lekarza odpowiada wszystkim wymogom wskazanym w kryteriach wykonywania wolnego zawodu. NRL podkreśla, że profesja lekarza bezsprzecznie stanowi wolny zawód, a status lekarza jako wolnego zawodu był i jest powszechnie akceptowany.

NRL: To deprecjonowanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

Środowisko lekarskie sprzeciwia się wprowadzenia do porządku prawnego definicji wolnego zawodu, która wyłącza lekarzy i lekarzy dentystów.

„Jest to odbierane jako deprecjonowanie tego zawodu. Jeżeli intencją ustawodawcy była jedynie zmiana wysokości i formy opodatkowania określonych dochodów niektórych podatników (w tym wypadku lekarzy i lekarzy dentystów), to zamierzony efekt należało osiągnąć za pomocą innych metod zapisu treści ustawy, a nie poprzez wykreślanie zawodu lekarza i lekarza dentysty z definicji wolnego zawodu. Z całą pewnością zamierzony przez ustawodawcę cel podatkowy był możliwy do osiągnięcia przy pomocy innej techniki legislacyjnej, nie ingerującej w istotę definicji wolnego zawodu”- wskazuje samorząd lekarski.

Źródło: nil.org.pl

Przeczytaj także: Ruszają pierwsze na świecie badania z udziałem pacjentów z rakiem pęcherza

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy