Najważniejsze zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek szkolnych i pielęgniarek pediatrycznych na okres epidemii

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Autor: Marta Bogucka

Od 6 maja ponownie funkcjonują żłobki i przedszkola, natomiast od 25 maja odbywają się zajęcia opiekuńcze w szkołach podstawowych. O tym, jakich zasad bezpieczeństwa powinny przestrzegać pielęgniarki, które wraz z dziećmi wracają do tych placówek, mówi dla Evereth News dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

– Biorąc pod uwagę względy epidemiologiczne, jestem zdania, że w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych powinny przebywać wyłącznie te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Pozostałe dzieci powinny pozostać w domach – podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. – Przebieg choroby COVID-19 u dzieci na podstawie dotychczasowych danych uznaje się za lżejszy niż u osób dorosłych lub całkowicie bezobjawowy. Są jednak doniesienia ze szpitali dziecięcych, w tym także z placówki, której jestem dyrektorem, że u dzieci może występować związek między zakażeniem koronawirusem a uogólnionym zespołem zapalnym przypominającym zespół Kawasaki. Kolejne skutki zakażeń u dzieci poznamy prawdopodobnie dopiero z czasem. Otwarcie żłobków, przedszkoli i szkół to więc niezbędna, ale ryzykowna epidemiologicznie decyzja – tłumaczy ekspertka.

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek podkreśla jednak, że w środowisku pielęgniarek pracujących z dziećmi występuje silna potrzeba powrotu do i opracowania skutecznych procedur:

– 8 maja przygotowałam zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek oraz pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami i dziećmi przebywającymi w żłobkach i przedszkolach podczas epidemii SARS-CoV-2. Od tego czasu odbieram liczne telefoniczne i emailowe zapytania dotyczące tych rekomendacji. Z tych rozmów wynika, że pielęgniarki oczekują już powrotu do uczniów, dzieci. W okręgowych izbach pielęgniarek i położnych odbywają się elektroniczne spotkania zespołów pielęgniarek szkolnych, na których analizują one zalecenia i przygotowują uszczegółowienia w zależności od sytuacji lokalnych. Obawy dotyczą przede wszystkim dostępności środków ochrony osobistej oraz preparatów dezynfekcyjnych – wyjaśnia ekspertka.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, jakie znalazły się w zaleceniach.

Wyposażenie w środki dezynfekujące i ochronne

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek rekomenduje, by gabinety pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz higienistek szkolnych były wyposażone w środki do dezynfekcji (zarówno rąk, jak i powierzchni). Należy opracować procedury regularnego dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń. Pielęgniarka powinna być także wyposażona w środki ochrony osobistej: rękawice diagnostyczne, maski chirurgiczne, maski filtrujące (FFP2 lub FFP3), okulary lub przyłbice, fartuchy flizelinowe i oraz barierowe wodoodporne.

Środki ochrony osobistej powinny być stosowane zarówno podczas świadczeń profilaktycznych, jak i w przypadku konieczności udzielenia dziecku pomocy przedlekarskiej, kiedy doszło do nagłych zachorowań, urazów lub zatruć. Wyposażenie ochronne obowiązuje także podczas sprawowania opieki nad dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi oraz, w szczególności, nad dziećmi lub pracownikami, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia koronawirusem.

Ograniczenie kontaktu

W zaleceniach rekomenduje się, by podczas udzielania świadczeń w gabinecie pielęgniarskim przebywało tylko jedno dziecko, które powinno zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do gabinetu. W sytuacjach wymagających kontaktów bezpośrednich, które nie są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, pielęgniarka powinna przestrzegać dystansu 1,5-2 m. Kontakty z rodzicami i kadrą pedagogiczną powinny się odbywać drogą telefoniczną. Jeżeli nie jest to możliwe, pielęgniarka powinna stosować maskę chirurgiczną.

Procedura postępowania przy podejrzeniu zakażenia

W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki zaleca się każdorazowo skierowanie osoby chorej do domu i kontakt z powiatowym inspektorem sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem. Dziecko z podejrzeniem zakażenia powinno zostać odizolowane w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie poczeka na przybycie opiekuna. W przypadku konieczności pilnej interwencji należy wezwać pogotowie.

Opuszczenie budynku przez dziecko powinno się odbyć poza przerwą międzylekcyjną i wyjściem znajdującym się najbliżej miejsca izolacji. Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia, powinno zostać zdezynfekowane i przewietrzone.

Świadczenia niezalecane

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek podkreśla, że przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa większość świadczeń w gabinetach pielęgniarek szkolnych może być realizowana, jednak w przypadku niektórych świadczeń ryzyko epidemiologiczne jest zbyt duże:

Profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych stwarza zbyt duże ryzyko transmisji zakażenia, dlatego nie rekomenduję tego świadczenia – wyjaśnia ekspertka. – Realizacja innych świadczeń, takich jak testy przesiewowe, z zachowaniem środków ostrożności opisanych w zaleceniach jest natomiast możliwa – podsumowuje dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek.

Pełną treść zaleceń można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-pielegniarstwa-pediatrycznego-dotyczace-bezpieczenstwa-opieki-nad-uczniami-oraz-dziecmi-przebywajacymi-w-przedszkolach-i-zlobkach

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Podostre zapalenie tarczycy nowym objawem klinicznym COVID-19?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy