Polacy biorą udział w tworzeniu programu wczesnego wykrywania raka prostaty

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Jak pokazują statystyki Krajowego Rejestru Nowotworów, rak gruczołu krokowego dotyka 350000 Europejczyków rocznie, w tym 18000 Polaków. Eksperci wskazują na tendencję wzrostową zachorowań na ten nowotwór. Walkę z rakiem podjęło Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) we Wrocławiu, chcą stać się liderem w zmaganiach z nowotworem. Specjaliści z ośrodka zostali zaproszeni do współtworzenia innowacyjnego projektu o nazwie PRAISE-U. Jest to multidyscyplinarne konsorcjum skupiające naukowców i klinicystów, którzy zajmują się zmniejszeniem śmiertelności z powodu raka prostaty.

Założenia projektu

Projekt zakłada PRAISE-U 3 etapy. Po pierwsze Dolnośląski Ośrodek musi stworzyć infrastrukturę potrzebną do prowadzenia programu skriningowego. Drugi etap polega na przeprowadzeniu rekrutacji wśród mężczyzn w wieku od 50 do 69 lat w celu przeprowadzenia badań przesiewowych. Będzie przeprowadzany test poziomu PSA, jak również wywiad z lekarzem, który oszacuje ryzyko wystąpienia raka gruczołu krokowego. Trzeci etap to podsumowanie wyników, analiza danych i opracowanie odpowiedniego algorytmu.

– Cieszę się, że istotny dla całej Europy program będzie realizowany we Wrocławiu. Program PRAISE-U wpisuje się także w cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, która zakłada m.in. wprowadzenie nowych metod badań przesiewowych w kierunku raka prostaty. Polska, do tej pory, nie miała zorganizowanego programu badań przesiewowych w zakresie raka prostaty – wyjaśnia prof. Adam Maciejczyk, dyrektor DCOPiH.

Projekt jest finansowany z programu zdrowotnego Unii Europejskiej EU4Health.

– W ramach projektu, DCOPiH będzie jedynym centrum pilotażowym w Polsce i największym w Europie, rekrutując około 3500 mężczyzn na Dolnym Śląsku. Testowany algorytm skriningowy ma pozwolić na rozpoznanie maksymalnej ilości istotnych klinicznie nowotworów prostaty, jednocześnie minimalizując wykrywanie zmian niskiego ryzyka, które nie wymagają leczenia. Wyniki projektu posłużą do stworzenia rekomendacji dla Komisji Europejskiej, oczywiście uwzględniając specyfikę każdego kraju członkowskiego – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju.

Rak prostaty

– Rak prostaty to obecnie najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn w Europie. Z tego powodu opracowanie skutecznych metod skriningu jest kluczowe dla ograniczenia śmiertelności i redukcji obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej – dr Krzysztof Tupikowski, kierownik Centrum Nowotworów Urologicznych w DCOPiH.

Ekspert wyjaśnia również, że algorytm będzie oparty na różnych czynnikach. Na ostateczny wynik składać się będzie wynik poziomu PSA, analiza ryzyka progresji nowotworu, aspekty, które zostały zebrane podczas wywiadu z lekarzem. Prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, opowiedział o korzyściach, które płyną z rozpoczęcia tego projektu w Polsce.

– To jest nowotwór, który pod względem chorobowości występuje najczęściej. Z roku na rok koszty jego leczenia wzrastają niewiarygodnie. Pilotaż oparty na międzynarodowych badaniach jest jak najbardziej słuszną drugą, bo dziś nie ma żadnego dobrego rozwiązania w tym zakresie. Teraz koncepcje, programu PRAJSE-U muszą być sprawdzone w praktyce. Jeśli założenia projektu się potwierdzą, w 2028 roku rozpoczną się rutynowe badania przesiewowe w kierunku tego nowotworu. W raku gruczołu krokowego należy skoncentrować się na grupach ryzyka i właściwym podejściu do istotnych przypadków klinicznych – podsumowuje prof. Rutkowski.

Źródło: dcopih.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy