Porada pielęgniarska w POZ – jakie daje pielęgniarkom uprawnienia?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Od 1 sierpnia porada pielęgniarska funkcjonuje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. O tym, jaki zakres świadczeń obejmuje i jakie problemy mogą być z nią związane, mówią dla Evereth News pielęgniarki Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk, specjalistki pielęgniarstwa rodzinnego ze Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

1 stycznia 2020 roku zaczęło obowiązywać zarządzenie prezesa NFZ, zgodnie z którym pielęgniarki i położne mogą udzielać porad pielęgniarskich w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Według przepisów porada pielęgniarska jako świadczenie miała być realizowana w czterech kluczowych dla systemu opieki zdrowotnej obszarach medycyny: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwie, kardiologii i diabetologii. 1 sierpnia zakres porady pielęgniarskiej rozszerzono na podstawową opiekę zdrowotną.

Większa samodzielność dla pielęgniarek

Jak powiedziała w rozmowie z Evereth News prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, wprowadzenie porady pielęgniarskiej jako odrębnego świadczenia w systemie opieki zdrowotnej ma dla pielęgniarek kluczowe znaczenie, ponieważ wiąże się z poszerzaniem kompetencji zawodowych i pozwala efektywniej wykorzystywać profesjonalną wiedzę i umiejętności pielęgniarek. Rozszerzenie porady pielęgniarskiej na podstawową opiekę zdrowotną można więc postrzegać jako kolejny krok ku ugruntowaniu samodzielności zawodowej polskich pielęgniarek.

Zakres świadczeń zależny od uprawnień zawodowych

Jak tłumaczą Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk, wprowadzenie porady pielęgniarskiej w POZ ma usprawnić funkcjonowanie tych jednostek i zagwarantować pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia:

Porada ta ma służyć pacjentom w ułatwieniu dostępu do usług medycznych. Pacjent, prócz znanych mu dotychczas działań pielęgniarskich, obecnie może oczekiwać na świadczenie w postaci wystawienia recepty na leki do kontynuacji leczenia, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także po starannym przeprowadzeniu badania uzyskać poradę obejmującą leczenie rany przewlekłej, skierowania na badania, ordynację leków – w zakresie posiadanych przez pielęgniarkę POZ specjalistycznych umiejętności – tłumaczą specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i dodają:

– Już teraz są pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie indywidualnych kontraktów udzielające tego rodzaju porady w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, również w sektorze prywatnym. Ustanowione prawnie rozszerzenie kompetencji o możliwość ordynacji i kontynuacji leków, wyrobów medycznych, leczenia ran oraz wystawiania skierowań na badania laboratoryjne tworzy lepsze warunki do rozwoju zawodu i podejmowania wyzwań przez nowe zasoby kadrowe.

Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk zwracają jednak uwagę, że wprowadzenie porady pielęgniarskiej w POZ może się wiązać z problemami organizacyjnymi:

– Bez szczegółowych wytycznych, standardów organizacyjnych i adekwatnej wyceny świadczenia może wystąpić problem z wprowadzeniem porady pielęgniarskiej, zwłaszcza w jednostkach, w których pielęgniarki są zatrudniane na umowy o pracę, oraz w tych jednostkach, gdzie występuje zróżnicowany poziom wykształcenia i posiadanych uprawnień.

Kampanie informacyjne dla społeczeństwa

Jak zwracają uwagę Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk, jednym z poważnych problemów związanych z wprowadzeniem porady pielęgniarskiej w POZ może być niedostateczna świadomość pacjentów co do nowego świadczenia. 

– Poważnym problemem dla realizacji tych zadań przez pielęgniarki POZ jest brak dostatecznej wiedzy wśród społeczeństwa o ich nowych kompetencjach. Wydaje się zasadne, aby ośrodki decyzyjne jak najszybciej podjęły trud przeprowadzenia kampanii medialnej, rzetelnie informującej o nowych kompetencjach pielęgniarki i położnej POZ, która zastąpi dotychczasowe nierzetelne i obiegowe wiadomości dotyczące tych świadczeń. Taka kampania wpłynęłaby na zwiększenie zaufania pacjentów do porady pielęgniarskiej – podsumowują ekspertki.

Potrzebna odpowiednia wycena świadczeń

Organizacje branżowe zwracają uwagę, że nadal jednak brakuje adekwatnej wyceny świadczeń realizowanych w ramach porady pielęgniarskiej, i apelują do Ministerstwa Zdrowia o wycenienie usług pielęgniarek na poziomie zgodnym z posiadaną przez nie wiedzą i sprawowaną odpowiedzialnością. Jak podkreślają Joanna Lewoniewska i Sylwia Kielczyk:

– Takie rozwiązanie jest traktowane jako forma awansu, a nie dodatkowe obowiązki, a współpraca ta jest z korzyścią dla pacjentów. Dobra płaca za odpowiedzialność i dodatkowe kompetencje jest jednak niezbędna. Dlatego liczymy na odpowiednią wycenę tejże usługi. To zagwarantuje jej dobry start wdrożeniowy.

Źródła: https://www.rynekzdrowia.pl/, https://dziennikustaw.gov.pl/, https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/, https://www.isbzdrowie.pl/

Przeczytaj też:

Pielęgniarka jako samodzielna specjalistka. Znaczenie porady pielęgniarskiej w systemie ochrony zdrowia

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Co drugi lek kupowany w internecie może być sfałszowany. Jak się przed tym uchronić?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy