Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej przyjęty przez Radę Ministrów

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Ustawa o medycynie laboratoryjnej określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, a także zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

W projekcie ustawy o medycynie laboratoryjnej wskazano, iż tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Kto będzie mógł wykonywać czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej?

Do wykonywania czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej w laboratorium będą uprawnieni:

  • diagności laboratoryjni,
  • lekarze posiadający prawo do wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki, mikrobiologii lub diagnostyki laboratoryjnej,
  • lekarze posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii,
  • lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Zwiększanie liczby specjalistów

W projekcie ustawy wskazano również, iż diagności będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ponadto minister zdrowia, na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów, będzie mógł uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Wnioski będzie można składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Z kolei diagności, którym minister uzna dorobek naukowy lub zawodowy, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.  Jak wskazano w projekcie ustawy – rozwiązanie to ma przyczynić się do zwiększania liczby specjalistów, a tym samym do wzrostu ich dostępności na rynku usług medycznych.

Ustawa ma również wprowadzić 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego. Diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać je do realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: „Karta praw chorego na otyłość” – co zyskają pacjenci z chorobą otyłościową?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy