Rak prostaty w czasie epidemii – gdzie znaleźć wsparcie?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej przedstawia wskazania dla pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego, którzy napotykają na trudności w dostępie do diagnostyki i leczenia onkologicznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Trudności w dostępie do terapii

Jak zauważa Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, w realiach zaostrzanego reżimu sanitarnego związanego z epidemią SARS-CoV-2, wielu pacjentów onkologicznych obawia się, czy zmiany w dostępie do diagnostyki i terapii nie wpłyną negatywnie na ich stan zdrowia i rokowania. Zaniepokojeni są między innymi pacjenci z nowotworami układu moczowo-płciowego, którzy nie wiedzą, czy odroczenie wykonania badania albo rozpoczęcia terapii nie wpłynie negatywnie na ich stan.

Komplikacje i odroczone procedury w oczywisty sposób rzutują na możliwość sprawnego kontynuowania terapii. Duże centra onkologii sprawniej koordynują przekazywanie pomiędzy sobą dokumentacji pacjentów, jednak musimy pamiętać, że gros chorych leczy się w mniejszych, rozproszonych ośrodkach. Tu sytuacja bywa trudniejsza. W podobnych sytuacjach, zgłaszanych nam przez pacjentów, zadajemy sobie pytanie o stan koordynacji terapii onkologicznych, które są modyfikowane w związku z aktualnymi wyzwaniami epidemiologicznymi. Rozumiemy obecne wyzwania, dlatego ze swojej strony staramy się dodatkowo wspomagać podopiecznych w pozyskiwaniu informacji, ułożeniu na nowo planu leczenia, wspierać psychologicznie ich samych, ale także ich bliskich. Wiemy, że obecnie to dla chorych dodatkowo cenne i ważne – mówi Anna Kupiecka.

Fundacja wspiera podopiecznych w organizacji leczenia onkologicznego, a także opieki paliatywnej i hospicyjnej. Eksperci fundacji zaznaczają, że brakuje w tych obszarach jasnych procedur postępowania na czas epidemii, w związku z czym przypadek każdego pacjenta trzeba rozważać oddzielnie.

Zalecenia PTU

Eksperci Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej wskazują, że pacjenci cierpiący na nowotwory układu moczowo-płciowego mogą znaleźć niezbędne informacje, wytyczne i schematy postępowania terapeutycznego w trakcie epidemii w stanowisku Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

– Z wdzięcznością przyjmujemy „Stanowisko Polskiego Towarzystwa Urologicznego wobec pandemii SARS-CoV-2”. Choć stanowiska nie są obligatoryjne – ośrodki nie mają obowiązku stosowania się ściśle do zawartych w nich zaleceń, to stanowią ważny drogowskaz postępowania – zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów  – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe.

Ekspertka podkreśla, że według stanowiska PTU postępowanie terapeutyczne w trakcie epidemii zależy od typu nowotworu i aktualnego stanu pacjenta. W wielu przypadkach opóźnienie diagnostyki i terapii nowotworów układu moczowo-płciowego spowodowane sytuacją epidemiologiczną nie będzie miało wpływu na długofalowe efekty leczenia. Wyjątkiem są przypadki wymagające postępowania operacyjnego lub operacyjnego skojarzonego z leczeniem systemowym metodą adjuwantowej bądź neoadjuwantowej chemioterapii – wynika ze stanowiska PTU.

Źródło: Materiały prasowe

Przeczytaj także: Analiza składu ścieków może wskazać ogniska epidemii koronawirusa

Dodaj komentarz

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy