Status prawny pielęgniarek w DPS-ach zostanie uregulowany. Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W poniedziałek 11 lipca do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Regulacja zakłada, że DPS-y będą miały możliwość wykonywania działalności leczniczej. W związku z tym zatrudnione pielęgniarki będą traktowane jak osoby wykonujące zawód medyczny, a ich wynagrodzenia będą finansowane przez NFZ.  

Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia. Regulacja zmienia przepisy dwóch aktów – ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zintegrowanie funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – w naszym kraju postępują zmiany demograficzne, polegające m.in. na zwiększającej się liczbie osób starszych, przy jednocześnie spadającej liczbie osób młodych, a także kulturowo-społeczne polegające m.in. na coraz większej liczbie jednoosobowych gospodarstw domowych. Z tego względu systemy pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia stają przed coraz większymi wyzwaniami.

Dzięki nowelizacji ustawy domy pomocy społecznej, niezależnie od ich formy organizacyjnej, będą mogły wykonywać działalność leczniczą. DPS będzie mógł wystąpić do wojewody z wnioskiem o wpis do tego rejestru. DPS-y jako podmioty lecznicze będą mogły zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, by mieć podstawę do udzielania opieki zdrowotnej swoim mieszkańcom.

W uzasadnieniu nowelizacji projektu podkreślono również, że proponowane przepisy mają na celu umożliwienie DPS-om udzielanie świadczeń ambulatoryjnych dla mieszkańców tych domów, którzy tego potrzebują. Proponowane działania mają także na celu zintegrowanie funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej.

Co to oznacza dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach?

Dla personelu pielęgniarskiego, który zatrudniony jest w domach pomocy społecznej, nowelizacja ustawy oznacza pośrednie uregulowanie ich statusu prawnego. Obecnie pielęgniarki udzielają świadczeń zdrowotnych mieszkańcom DPS-ów, jednak placówki te nie są podmiotami leczniczymi. Oznacza to, że wynagrodzenia pielęgniarek nie są finansowane z NFZ i nie podlegają ustawie o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (siatce płac).

Regulacja ma wyeliminować niespójność przepisów i umożliwi traktowanie pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach jako osób wykonujących zawód medyczny, które udzielają świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych.

Braki kadr pielęgniarskich mogą spowodować zapaść w funkcjonowaniu DPS-ów

Dyskusje na temat finansowania wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach z NFZ pojawiły się już na początku tego roku. W rozmowie z portalem EverethNews.pl Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, podkreślała, że obecnie regulacje płac omijają personel medyczny zatrudniony w domach pomocy społecznej, co powoduje ogromne niezadowolenie środowiska i składanie deklaracji dotyczących zmiany miejsca pracy (zobacz także: Wynagrodzenia pielęgniarek w DPS będą finansowane z NFZ? Wiceprezes NRPiP: domom pomocy społecznej grozi zapaść).

– Funkcjonowanie obecnie domów pomocy społecznej wymaga świadczenia innego rodzaju pomocy, bardziej specjalistycznej, medycznej niż pielęgnacyjno-opiekuńczej, ponieważ przebywają tam osoby z wielochorobowością i ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się. Braki profesjonalnych kadr pielęgniarskich spowodują zapaść w funkcjonowaniu tych domów – podkreślała wiceprezes NRPiP.

Źródła: gov.pl, samorząd.pap.pl

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy