Choroba zapalna u dzieci po przebyciu COVID-19 – nowe badania

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Naukowcy brytyjscy zebrali dane na temat pacjentów pediatrycznych, u których w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 doszło do rozwoju wieloukładowego zespołu hiperzapalnego (MIS-C). Zbiorczy artykuł dotyczący objawów i przebiegu tej choroby opublikowano właśnie w czasopiśmie naukowym „Radiology”.

Nagły wzrost zachorowań

Przeprowadzone badania dotyczyły pacjentów pediatrycznych, którzy byli leczeni w londyńskim ośrodku Evelina London Children’s Hospital od połowy kwietnia do 9 maja. W tym czasie w szpitalu znacząco zwiększyła się liczba dzieci wykazujących symptomy wieloukładowego zespołu hiperzapalnego. Zarówno objawy kliniczne, wśród których odnotowano między innymi gorączkę, bóle głowy, ból brzucha, wysypkę oraz zapalenie spojówek, jak i wyniki badań laboratoryjnych wskazywały na podobieństwo do choroby Kawasaki, jednak w przypadku MIS-C przebieg choroby był ostrzejszy.

Szerokie spektrum badań

Naukowcy z Evelina London Children’s Hospital przeprowadzili retrospektywną analizę danych klinicznych, laboratoryjnych i obrazowych dotyczących pierwszych 35 pacjentów szpitala, którzy nie ukończyli 17. roku życia i wykazywali objawy pozwalające na zdiagnozowanie wieloukładowego zespołu hiperzapalnego. Wśród pacjentów, których dane podlegały analizie, znalazło się 27 chłopców i 8 dziewczynek. Mediana wieku pacjentów wynosiła 11 lat.

Najczęstsze objawy kliniczne

Jak wykazano w badaniach, najczęstszym objawem klinicznym wieloukładowego zespołu hiperzapalnego okazała się gorączka, którą stwierdzono u 33 pacjentów (94 proc. przypadków). Częste były także symptomy ze strony układu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, biegunka), które zanotowano w 86 proc. przypadków (30 pacjentów). Wysypka wystąpiła u 13 dzieci (37 proc. przypadków), natomiast zapalenie spojówek u 9 pacjentów (26 proc. przypadków).

Ponadto w 69 proc. przypadków (24 pacjentów) stan kliniczny był na tyle poważny, że leczenie odbywało się w ramach oddziału intensywnej opieki. W tej grupie pacjentów 20 proc. (7 przypadków) wymagało wentylacji mechanicznej, natomiast 57 proc. (20 przypadków) wsparcia inotropowego.

Badania laboratoryjne i obrazowe

U wszystkich dzieci w badanej grupie w badaniach laboratoryjnych stwierdzono zaburzenia ilości białych krwinek.

W zakresie badań obrazowych retrospektywna analiza danych pozwoliła wykazać powtarzalność symptomów takich jak stan zapalny w obrębie dróg oddechowych, szybko postępujący obrzęk płuc, tętniaki tętnic wieńcowych, a także rozległe zmiany zapalne w obrębie dołu biodrowego prawego.

Badania tomograficzne klatki piersiowej wykazywało najczęściej płyn w płucach, zapadnięcie płuc z wysiękiem opłucnowym, a także nagromadzenie płynu w zewnętrznych błonach płuc. W badaniach ultrasonograficznych jamy brzusznej w badanej grupie pacjentów notowano natomiast zmiany zapalne w obrębie dołu biodrowego prawego, włóknienie tłuszczu krezkowego, limfadenopatięzgrubienie ściany jelita, a także występowanie płynu w obrębie miednicy.

Konieczne dalsze badania

Jak wskazują autorzy badania, kolejne analizy dotyczące tej jednostki chorobowej powinny obejmować większe grupy pacjentów, najlepiej z uwzględnieniem wieloośrodkowych baz danych. Konieczna jest dalsza analiza pozyskanych danych radiologicznych oraz przebiegu klinicznego wieloukładowego zespołu hiperzapalnego u pacjentów pediatrycznych.

Źródło: https://www.eurekalert.org/

Przeczytaj także: Wykrycie guza mózgu dzięki analizie krwi

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy