Czy w miejscu pracy trzeba nosić maseczkę? Najnowsze zasady

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

26 listopada ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, w którym określono, w jakich miejscach obowiązuje obecnie konieczność noszenia maseczki lub innej osłony twarzy. Sprawdź, kiedy trzeba zasłonić usta i nos.

Otwarta przestrzeń

Jak napisano w najnowszym rozporządzeniu, usta i nos należy zakrywać na drogach, placach, promenadach i bulwarach, a także na parkingach (w tym również na parkingach leśnych). Osłona twarzy jest obowiązkowa również na cmentarzach.

Maseczki nie trzeba nosić w lasach, parkach, ogrodach botanicznych i zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych oraz na plaży, jeżeli odległość od innych osób wynosi co najmniej 1,5 m.

Środki transportu

Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe w środkach transportu zbiorowego, a także na statkach pasażerskich w żegludze krajowej. Jeżeli kierujący pojazdem jest oddzielony od pasażerów, nie musi nosić osłony twarzy. Obowiązek ten nie obejmuje również kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze.

Pasażer ma prawo czasowo zdjąć maseczkę, jeśli spożywa w pociągu posiłek zamówiony do miejsca rezerwacji.

Budynki publiczne

Obowiązek noszenia maseczki obejmuje budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług i sportu.

Z obowiązku zasłaniania nosa i ust zwolnieni są trener, sędzia oraz osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć oraz wydarzeń sportowych. Nosić maseczki nie musi również kapłan podczas sprawowania kultu religijnego. Konieczność zasłaniania twarzy nie obowiązuje również w trakcie zawierania małżeństwa (zarówno przed urzędnikiem, jak i przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego).

Miejsca pracy

Według nowych przepisów noszenie maseczki jest obowiązkowe w zakładach pracy, nawet jeżeli wykonywane czynności nie uwzględniają kontaktu z klientami. Jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, wszyscy pracownicy są objęci obowiązkiem zasłaniania nosa i ust. Nie ma również znaczenia, w jakiej odległości od siebie znajdują się pracownicy. Oznacza to, że obowiązek noszenia maseczki obejmuje również przestrzenie biurowe typu open space.

Kto nie musi zasłaniać nosa i ust?

Według najnowszych przepisów z obowiązku zakrywania nosa i ust zwolnione są osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, mające problemy z samodzielnym zakryciem lub odkryciem ust i nosa oraz dzieci do ukończenia 5. roku życia.

Źródło: isap.sejm.gov.pl

Przeczytaj także: Minister zdrowia: trzecia fala jest nieunikniona. Testy antygenowe będą wykonywane już w karetkach

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy