Fundacja Transplantacja LIVERstrong dla pacjentów immunoniekompetentnych w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Jak co roku w ostatnim tygodniu kwietnia obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. Fundacja Transplantacja LIVERstrong aktywnie wspiera proces zwiększania świadomości w zakresie znaczenia szczepień ochronnych, który jest głównym celem organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) inicjatywy. Działania organizacji obejmują również inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępności do szczepień dla pacjentów immunoniekompetentnych, zwłaszcza pacjentów po transplantacjach.

Szczepienia dla pacjentów po transplantacji

Jednym z głównych punktów Europejskiego Tygodnia Szczepień w ramach aktywności Fundacji Transplantacja LIVERstrong był webinar pt. „Dlaczego szczepienia są tak ważne dla pacjentów z obniżoną odpornością, a zwłaszcza pacjentów po transplantacjach?”. Poprowadził go prof. Piotr Rzymski – naukowiec, wykładowca i popularyzator nauki, a także członek Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji dotyczącej zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi przy Ministerstwie Zdrowia. Podczas wydarzenia słuchacze mieli możliwość uzyskać rzetelną wiedzę dotyczącą konsekwencji deficytu odporności oraz sposobów wspierania i ochrony zdrowia pacjentów immunoniekompetentnych. Zapis webinaru dostępny jest do odtworzenia na profilu Fundacji w serwisie Facebook.

Europejski Tydzień Szczepień to również liczne debaty i konferencje poświęcone tematowi profilaktyki. Grzegorz Perzyński, prezes zarządu Fundacji Transplantacja LIVERstrong, wziął udział m.in. w posiedzeniu Medycznej Racji Stanu, które odbyło się pod hasłem Wyzwania zakaźnicze – potrzebna determinacja. Jako członek Komitetu Sterującego IIAN – International Immunocompromised Advocacy Network – reprezentował grupę pacjentów zmagających się z niedoborami odporności. W przeprowadzonej dyskusji głos zabrali również czołowi polscy eksperci systemu ochrony zdrowia.

– Inicjatywy na rzecz zapewniania większego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pacjentów z obniżoną odpornością, zwłaszcza pacjentów po transplantacjach to rdzeń działań naszej Fundacji. Część z nich dotyczy właśnie profilaktyki i szerzenia świadomości w zakresie najpowszechniejszych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Rozmawiamy, edukujemy, prowadzimy dialog z ekspertami i interesariuszami, by zapewnić pacjentom poszukującym informacji źródła rzetelnej wiedzy na temat szczepień ochronnych. Wiele naszych działań w przeszłości przyniosło wymierne efekty, jak np. aktywne zabieganie o wczesny dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 dla pacjentów po transplantacjach. Obecnie liczymy na to, że pacjenci z obniżoną odpornością będą mogli automatycznie otrzymywać skierowania na kolejne dawki nowych szczepionek przeciwko COVID-19 – powiedział Grzegorz Perzyński, prezes Fundacji Transplantacja LIVERstrong.

Bezpłatne szczepienia przeciwko półpaścowi

Z inicjatywy Fundacji do Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca zostało skierowane również pismo dotyczące wprowadzenia bezpłatnych szczepień przeciwko półpaścowi dla pacjentów
z grup ryzyka. Ze względu na deficyty odporności, grupa ta jest szczególnie narażona na zachorowanie, a także szereg powikłań, wśród których najpowszechniejszym jest neuralgia popółpaścowa, czyli przewlekły uciążliwy i niezwykle trudny do zwalczenia ból. Obecnie szczepionka przeciwko półpaścowi jest częściowo refundowana jedynie dla pacjentów z grup ryzyka w wieku powyżej 65. roku życia. Zdaniem Fundacji, zasadne byłoby udostępnienie jej bezpłatnie osobom z obniżonym poziomem odporności już od 18. roku życia oraz wszystkim pacjentom w wieku powyżej 65. roku życia, gdyż ryzyko zachorowania i wystąpienia powikłań znacząco rośnie wraz z wiekiem. W odpowiedzi na pismo Fundacji Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, z prośbą o przeanalizowanie przedstawionego w piśmie zagadnienia.

– Osiągnęliśmy połowiczny sukces, doprowadzając do częściowej refundacji rekombinowanej szczepionki przeciwko półpaścowi dla pacjentów z grup ryzyka w wieku powyżej 65 lat od 1 stycznia tego roku. Zmiana ta nie zaspokaja jednak w pełni potrzeb pacjentów immunoniekompetentnych. Dlatego nie ustajemy w działaniach i apelujemy o bezpłatny dostęp do tej szczepionki dla wszystkich pacjentów z niedoborami odporności i po transplantacjach. Europejski Tydzień Szczepień to doskonała okazja do dyskusji na ten temat dodał Grzegorz Perzyński.

Źródło: materiał prasowy

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy