Genetyka może wpłynąć na czas porodu i masę urodzeniową płodu

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Moment porodu jest kluczowy dla zdrowia i życia nowonarodzonego dziecka. Zespół Pola Solé Navais z Uniwersytetu w Goeteborgu w Szwecji postanowił sprawdzić prawie 200 tys. kobiet, które zaczęły rodzić na różnym etapie ciąży, aby dowiedzieć się, czy i jak czynnik genetyczny wpływa na poród.

Konsekwencje przedwczesnego porodu

Przedwczesny poród jest najczęstszą na świecie bezpośrednią przyczyną śmierci noworodków i dzieci poniżej 5. roku życia. Czas trwania ciąży jest głównym czynnikiem, który decyduje o masie narodzeniowej dziecka. Wynika z tego to, że im dłuższa ciąża, tym maluch będzie cięższy.

– Podsumowując, chociaż wpływ matki na masę urodzeniową jest częściowo spowodowany czasem trwania ciąży, nie znaleźliśmy na to dowodów na wpływ płodu na masę urodzeniową – dodają naukowcy.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że według ekspertów genomy matki i dziecka również przyczyniają się do masy urodzeniowej. Hipoteza ta sugeruje, że genom matki sprzyja nieco krótszym ciążom i niższej masie urodzeniowej, podczas gdy genom płodu sprzyja odwrotnie.

Wpływ genetyczny na cechy ciąży może wynikać z dwóch skorelowanych genomów: matczynego i płodowego. Aby zbadać, czy sygnały czasu trwania ciąży pochodzą z jednego lub obu genomów, wykorzystaliśmy fazowane dane genotypowe do oszacowania wpływu alleli przekazywanych i nieprzekazywanych przez rodziców z 136 833 trio rodzic-potomstwo lub duetów matka-dziecko – wyjaśnili eksperci w piśmie „Nature Genetics”.

Czy nastąpi przełom w opanowaniu poronień?

Jeśli uda się zrozumieć, w jaki sposób geny regulują skurcze, będzie istniała szansa na opracowanie leków zapobiegających przedwczesnym poronieniom.

– Aby zbadać potencjalne wspólne podstawy genetyczne między czasem porodu a innymi cechami, oszacowaliśmy korelacje genetyczne między 14 żeńskimi cechami rozrodczymi a wpływem matki na czas trwania ciąży i poród przedwczesny – wyjaśniają eksperci.

Udało się zidentyfikować 22 miejsca w genomie, z których każde miało niewielki wpływ na czas narodzin. Naukowcy odkryli również, że niektóre warianty genów mogą oddziaływać na czas trwania ciąży, jak również zapobiec przedwczesnemu porodowi.

– Jednak odkrycie wpływu genetycznego matki i płodu pozostaje w tyle za innymi cechami ciąży, takimi jak masa urodzeniowa i wzrost płodu. W tej metaanalizie GWAS dotyczącej czasu porodu zidentyfikowaliśmy 17 loci, które nie zostały wcześniej zgłoszone, z których jedno było silniej powiązane z porodem przedwczesnym niż z czasem trwania ciąży. Wyniki potwierdzają duże podobieństwa we wpływie genetycznym matki na czas trwania ciąży i poród przedwczesny – potwierdzili badacze.

 

Źródło: https://www.nature.com/articles/s41588-023-01343-9

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy