Higiena rąk w szpitalu – niezwykłe szkolenie Tork VR Clean Hands

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Badania wskazują, że ręce pracowników ochrony zdrowia to podstawowe źródło transmisji zakażeń szpitalnych. Higiena rąk wśród personelu medycznego ma więc ogromne znaczenie, jednak według statystyk wciąż nie jest odpowiednio przestrzegana. Kluczem do zmiany tej sytuacji jest nowoczesna i skuteczna edukacja.

Higiena rąk to najskuteczniejsza metoda walki z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną (ang. healthcare-associated infections, HAI). Przestrzeganie procedur mycia i dezynfekcji rąk podczas pracy w szpitalu jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala na znaczne ograniczenie transmisji patogenów pomiędzy personelem medycznym a pacjentami. Higiena rąk wśród pracowników ochrony zdrowia ma tym samym ważny wymiar ekonomiczny, ponieważ mniejsza liczba zakażeń szpitalnych wiąże się z ograniczeniem kosztów leczenia.

Badania Światowej Organizacji Zdrowia wskazują jednak, że tylko ok. 40 proc. personelu medycznego przestrzega zalecanych procedur higienicznych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca świadomość pracowników ochrony zdrowia w zakresie roli i celów higieny rąk. Z tego powodu niezbędne jest prowadzenie akcji edukacyjnych, które będą w przystępny i kreatywny sposób przekazywały personelowi medycznemu potrzebną wiedzę, a jednocześnie będą pomagały w zmianie zachowań i nawyków.

Higiena rąk a zakażenia szpitalne

Ręce pracowników medycznych są stale narażone na kontakt z patogennymi drobnoustrojami. Podczas pracy medycy mają kontakt nie tylko ze skórą pacjentów, ale również z wydzielinami fizjologicznymi, śluzówkami, a także z odpadami medycznymi, jedzeniem i wyposażeniem szpitala. Na rękach pielęgniarek i lekarzy mogą się znaleźć takie patogeny jak gronkowiec złocisty, enterokoki (w tym VRE) czy Clostridium difficile.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w krajach rozwiniętych zakażenia związane z opieką zdrowotną występują u 5-15 proc. hospitalizowanych pacjentów, natomiast w oddziałach intensywnej terapii odsetek zakażeń szpitalnych sięga nawet 9-37 proc. chorych. Badacze wskazują, że nawet 20-40 proc. zakażeń szpitalnych to efekt przenoszenia patogenów na rękach personelu medycznego.

Z tego powodu organizacje takie jak WHO i CDC podkreślają, że prawidłowa higiena rąk to najskuteczniejsza metoda prewencji zakażeń szpitalnych.

Zasady prawidłowej higieny rąk

Ze względu na ogromne znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała wytyczne w zakresie prawidłowej higieny rąk.

Zasady stworzone przez WHO wskazują, że personel medyczny powinien stosować płyny odkażające lub mydło w określonych sytuacjach, kiedy istnieje zwiększone ryzyko transmisji patogenów. Zasady te określa się jako „5 momentów higieny rąk”.

Według zaleceń WHO personel medyczny powinien myć i dezynfekować ręce przed kontaktem z pacjentem, przed czystą/aseptyczną procedurą, po ekspozycji na płyny ustrojowe, po kontakcie z pacjentem oraz po kontakcie z otoczeniem pacjenta. Dzięki przestrzeganiu tych 5 momentów higieny rąk możliwe jest uniknięcie zarówno transmisji patogenów ze środowiska szpitalnego na pacjenta i ze skóry pacjenta na otoczenie szpitalne, jak i infekcji u personelu medycznego.

Edukacja w zakresie higieny rąk – nowoczesne rozwiązania

Skuteczne wprowadzanie zaleceń WHO w placówkach ochrony zdrowia wymaga prowadzenia nowoczesnych i angażujących akcji edukacyjnych w zakresie higieny rąk. Według ankiety przeprowadzonej przez Essity wśród ponad 1000 pracowników ochrony zdrowia w pięciu krajach, 60% badanych chciałoby, aby w ich miejscu pracy więcej uwagi poświęcano higienie dłoni. Natomiast 40% ankietowanych wyraziło chęć wzięcia udziału w szczegółowym szkoleniu z zakresu czystości rąk.

Odpowiedzią na te potrzeby jest interaktywne szkolenie Tork VR Clean Hands, które odbywa się w wirtualnej rzeczywistości. Użytkownik podczas szkolenia wciela się w rolę personelu pielęgniarskiego lub lekarskiego na szpitalnym oddziale. Dzięki różnym scenariuszom ma szansę przećwiczyć każdy z ”5 momentów higieny rąk” zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia. Innowacyjny trening w wirtualnej rzeczywistości pozwala pracownikom zweryfikować wiedzę w bezpiecznych warunkach oraz uzyskać informację zwrotną i uczyć się na błędach. Dzięki temu uczestnicy szkolenia zwiększają swoją świadomość w zakresie znaczenia higieny dłoni i utrwalają nawyki zgodne ze światowymi standardami.

Szkolenie w formie wirtualnej symulacji, które aktywnie angażuje uczestników w zdobywanie wiedzy z zakresu higieny dłoni, jest znacznie bardziej efektywne niż tradycyjne szkolenia w formie wykładów lub materiałów do przeczytania.

Wirtualna rzeczywistość pozwala uczestnikom brać aktywny udział w nauce, dzięki czemu skutecznie stymuluje ich do zmiany zachowań. W obliczu faktu, że przestrzeganie odpowiednich zasad higieny dłoni jest uważane za najważniejszą metodę profilaktyki i kontrolowania zakażeń w placówkach służby zdrowia, szkolenie Tork VR Clean Hands to skuteczny sposób na osiągnięcie poprawy w tym zakresie.

Aby wziąć udział w szkoleniu Tork, wystarczy pobrać aplikację Tork VR Clean Hands oraz dysponować smartfonem kompatybilnym z okularami VR, zestawem słuchawkowym VR z pilotem zdalnego sterowania lub jego odpowiednikiem. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store oraz Google Play.

 

Więcej informacji na temat szkolenia Tork VR Clean Hands:

  • Linki do aplikacji:

https://apps.apple.com/us/app/tork-vr-clean-hands-training/id1446323440/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.essity.FusionVR

  • Więcej o Tork VR Clean Hands: tutaj
  • Więcej o wynikach badania: tutaj

Artykuł powstał we współpracy z firmą Essity.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy