Jest nowy projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Jakie rozwiązania zakłada regulacja?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Odszkodowanie za zakażenie w miejscu pracy, cotygodniowe, nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2 dla pracowników oraz możliwość żądania przez pracodawcę okazania wyniku testu – to założenia określone w nowym poselskim projekcie ustawy o weryfikacji covidowej.

Poselski projekt ustawy określa szczególne rozwiązania dotyczące ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. W projekcie przedstawiono zasady nieodpłatnego wykonywania testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 oraz zasady i tryb przyznawania odszkodowań w przypadku zakażenia COVID-19 w miejscu pracy lub innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.

Nieodpłatne testy dla pracowników i możliwość weryfikacji wyniku przez pracodawcę

W projekcie ustawy wskazano, iż w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu pandemii w związku z COVID-19, pracownik uprawniony jest do możliwości wykonania nieodpłatnego testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Takie badanie będzie mogło być przeprowadzane raz w tygodniu. Z kolei pracodawca będzie miał możliwość, by w określonym w ustawie terminie żądać od pracownika podania informacji o negatywnym wyniku testu. Jeżeli pracownik nie okaże wyniku testu, zostanie potraktowany jako osoba, która nie poddała się badaniu. Zatrudniony będzie mógł dalej świadczyć pracę na dotychczasowych zasadach, ale w określonych w projekcie sytuacjach będzie zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W ustawie przewidziano możliwość zmiany częstotliwości wykonywania testu. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę testów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Odszkodowanie za zakażenie COVID-19 w miejscu pracy

Pracownik, który zakaził się koronawirusem w miejscu pracy i posiada uzasadnione ku temu podejrzenie, może złożyć pracodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego. Pracownik będzie musiał wskazać okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Należy również wskazać osoby, z którymi pracownik miał kontakt w miejscu pracy w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni. Pracodawca zobowiązany będzie do zweryfikowania okoliczności i przekazania wniosku pracownika do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2. Wysokość świadczenia z tytułu odszkodowawczego wynosi równowartość 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Uzyskanie odszkodowania będzie możliwe jedynie wtedy, gdy pracodawca zdecyduje się na skorzystanie z przewidzianej projektem ustawy możliwości żądania od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. W sytuacji, gdy pracodawca nie wdroży rozwiązania przewidzianego ustawą, pracownik, który zakaził się koronawirusem w miejscu pracy i ma uzasadnione ku temu podejrzenia, będzie mógł wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy z wnioskiem o wszczęcie postępowania odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2 przysługującego od pracodawcy.

Pracodawca też będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie

W projekcie ustawy przewidziano również sytuacje, w których to pracodawca będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie

– W przypadku gdy pracodawca skorzystał z możliwości żądania od pracownika, w wyznaczonym terminie, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, a u pracowników, którzy mieli kontakt z pracownikiem, który nie poddał się temu testowi, stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pracodawca może wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2. Wniosek podlega rozpatrzeniu, jeżeli na skutek zakażenia pracowników wirusem SARS-CoV-2 u tego pracodawcy, prowadzenie działalności przez pracodawcę zostało istotnie utrudnione – czytamy w projekcie ustawy.

PPOZ: przepisy ustawy covidowej doprowadzą do chaosu i konfliktów

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia negatywnie oceniło projekt ustawy covidowej uznając, że proponowane kierunki działań doprowadzą do chaosu oraz konfliktów. „Dlatego też wnioskujemy o uchylenie projektu ustawy w całości” – zaapelowała Bożena Janicka, prezes PPOZ. Przedstawiciele Porozumienia uważają, że obowiązek testowania, a konkretnie wykorzystania personelu do nierealnej identyfikacji i weryfikacji przez pracodawcę osoby zakażającej niesie ze sobą dodatkowe obciążenia, a także może doprowadzić do konfliktów o niewyobrażalnej skali.

– Po raz kolejny podkreślamy, że podstawową formą walki z pandemią COVID-19 są szczepienia ochronne, a właściwie: S-D-D-M (Szczepienia – Dezynfekcja – Dystans- Maseczka). Testowanie jest kierunkiem jak najbardziej wskazanym, natomiast wprowadzenie powyższych zapisów w proponowanej przez posłów formie, w której kładzie się nacisk na poszukiwanie „winnego” zakażenia, czy odszkodowaniach, spowoduje konflikty na linii pracodawca – zatrudniony personel, zatrudniony personel między sobą a pracodawcą. Dlatego powyższy projekt ustawy opiniujemy negatywnie i wnioskujemy o uchylenie w całości – wskazuje prezes PPOZ.

Źródło: sejm.gov.pl, PAP

Przeczytaj także: Ruszyła możliwość bezpłatnego testowania w kierunku COVID-19 w aptekach. Farmaceutka: „Stawiamy na bezpieczeństwo”

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy