Koronawirus u dzieci. Co mówią badania?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Eksperci z Centers for Disease Control and Prevention opublikowali raport dotyczący zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród dzieci. Badania dotyczyły m.in. poziomu ryzyka zakażenia oraz przebiegu choroby u pacjentów poniżej 18. roku życia.

Dane przeanalizowane przez badaczy z amerykańskiego ośrodka dotyczyły 149,082 przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, które zarejestrowano pomiędzy 12 lutego a 2 kwietnia. W całej populacji osób zarażonych pacjenci pediatryczni stanowili 1,7 proc. (2,572 przypadki. Autorzy raportu wskazują na kilka istotnych wniosków.

Przebieg choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest w populacji pediatrycznej łagodniejszy niż u pozostałych grup pacjentów. Dzieci rzadziej niż dorośli doświadczały takich objawów jak gorączka, kaszel czy duszności w przebiegu COVID-19. Według raportu wymienione symptomy występowały w 93 proc. przypadków w grupie wiekowej 18-64 lata i w 73 proc. w populacji pediatrycznej.

Wśród badanych przypadków pediatrycznych zakażeń koronawirusem tylko niewielki odsetek podlegał hospitalizacji. Podczas gdy w populacji dorosłych pacjentów hospitalizacji podlegało 10 proc. przypadków, w przypadku dzieci było to 5,7 proc. (147 przypadków). 15 przypadków dotyczyło leczenia na oddziałach intensywnej opieki. Zarejestrowano trzy przypadki śmiertelne dotyczące pacjentów pediatrycznych.

Autorzy raportu wskazują, że choć w grupie pacjentów pediatrycznych ostry przebieg choroby nie jest częsty, bardziej zagrożone jego wystąpieniem mogą być noworodki. Jak podano w raporcie, 59 ze 147 uwzględnionych w raporcie hospitalizacji w populacji pacjentów pediatrycznych dotyczyło dzieci poniżej 1. roku życia.

Według danych zebranych w raporcie większość z dzieci zarażonych wirusem, które zostały poddane hospitalizacji, cierpiało na przynajmniej jedną chorobę współistniejącą. Obecność schorzeń towarzyszących stwierdzono u 28 hospitalizowanych pacjentów pediatrycznych, w tym sześciu leczonych na oddziałach intensywnej terapii.

Autorzy raportu podsumowują, że wnioski z dokonanej przez nich analizy pokrywają się z informacjami, jakich dostarczyły wcześniejsze badania w tym obszarze prowadzone w Chinach. Badacze z CDC podkreślają jednak, że choć dane wskazują, że pacjenci pediatryczni w większości przypadków nie są zagrożeni ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem i związanymi z nim powikłaniami, pracownicy ochrony zdrowia powinni uważnie monitorować każdy potwierdzony przypadek zachorowania, zwłaszcza wśród noworodków i dzieci z współistniejącymi chorobami. Naukowcy zwracają także uwagę, że dzieci mogą odgrywać znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu wirusa ze względu na to, że w populacji pediatrycznej wiele przypadków zakażeń rozwija się bezobjawowo. Z tego względu należy przestrzegać procedur izolacyjnych i dbać o minimalizację ryzyka przenoszenia zakażeń.

Źródło: Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020, CDC COVID-19 Response Team.

 

Przeczytaj także: Koronawirus a astma – jak odróżnić objawy?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy