KRDL apeluje do MZ m.in. o podwyżki i usystematyzowanie współczynników pracy diagnosty

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

18 marca Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wydało stanowisko w sprawie procedowania zmian w tzw. ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. KRDL po raz kolejny apeluje do ministra zdrowia o zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych adekwatnie do wiedzy, kwalifikacji i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

KRDL apeluje do MZ m.in. o podwyżki i usystematyzowanie współczynników pracy diagnosty, Prezydium KRDL, diagności laboratoryjni, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, laboratorium, laboranci, ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

– Prezydium KRDL jest zaniepokojone dotychczasowym sposobem procedowania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi w przedmiocie określenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Samorządy poszczególnych zawodów medycznych reprezentują interes całej grupy zawodowej i przedstawiane przez nie postulaty powinny być brane pod uwagę jako główne wytyczne co do oczekiwań, nie zaś jako jeden z wielu głosów doradczych – czytamy w stanowisku Prezydium KRDL.

Jak zaznaczono w dokumencie, propozycje przedstawiane przez Ministerstwo Zdrowia odbiegają od niezmiennych postulatów środowiska diagnostów laboratoryjnych. Dlatego KRDL przedstawiło w swoim stanowisku cztery postulaty, takie jak:

  1. Zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń na poziomie adekwatnym do kwalifikacji oraz odpowiedzialności, czyli jak zaznaczono w Stanowisku, poprzez wyszczególnienie diagnostów laboratoryjnych posiadających I stopień specjalizacji oraz diagnostów laboratoryjnych posiadających tytuł specjalisty (specjalizacja II stopnia albo tytuł specjalisty przy specjalizacji jednostopniowej),
  2. Podniesienie i urealnienie współczynników pracy dla całej grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych, poprzez odpowiednie usystematyzowanie współczynników pracy diagnosty bez specjalizacji, diagnosty z I stopniem specjalizacji oraz diagnosty z tytułem specjalisty,
  3. Rozdzielenie w strukturze wynagrodzeń pracowników samodzielnie udzielających świadczeń zdrowotnych (diagności laboratoryjni) i personelu pomocniczego. Jak podkreślono w dokumencie, obecnie proponowane rozwiązania przewidujące taki sam współczynnik wynagrodzenia dla tych grup zawodowych są niezgodne z logiką i z prawem pracy,
  4. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od posiadanych kwalifikacji, a nie od wymagań dla danego stanowiska. Autorzy stanowiska zwrócili uwagę, iż „dotychczasowa praktyka dowodzi, że przepisy obowiązującej ustawy skutkują celowym i niewłaściwym zatrudnianiem osób z wyższymi kwalifikacjami na niższych stanowiskach w celu uniknięcia przeszeregowania i tym samym przyznania podwyżki za uzyskanie tytułu specjalisty.”

Prezydium KRDL podkreśliło, iż tylko kompleksowe zmiany w finansowaniu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia mogą wpłynąć na pożądane rezultaty, takie jak bezpieczeństwo kadrowe w ochronie zdrowia, zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych, promocja podejmowania zatrudnienia na terenie kraju, zachęcenie już zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze uzyskiwania specjalizacji.

Pod dokumentem podpisały się Prezes KRDL Alina NiewiadomskaSekretarz KRDL Dorota Krawiecka.

Źródło: Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 18 marca 2021 r.

Przeczytaj także: Minister zdrowia ostrzega: sytuacja epidemiologiczna się pogarsza

 

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy