Kto może kwalifikować na szczepienia przeciw COVID-19?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 13 lipca 2021 r. rozszerzona została grupa osób, które mogą kwalifikować na szczepienia przeciw COVID-19. Wśród uprawnionych znajdują się m.in. studenci piątego roku studiów kierunku lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarki, które ukończyły studia licencjackie.

W związku z rosnącą liczbą miejsc, w których można się zaszczepić przeciwko COVID-19, zwiększa się liczba osób uprawnionych do kwalifikacji na zastrzyk. 13 lipca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, według którego zaktualizowana została lista osób, które mogą kwalifikować na szczepienia. Wcześniejsze ustalenia obowiązywały od 9 kwietnia 2021 r.

Kto otrzymał uprawnienia do kwalifikowania na szczepienia przeciw COVID-19?

Według nowego rozporządzenia do grona osób, które mogą kwalifikować na szczepienia przeciw COVID-19 włączeni zostali studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Uprawnienia te uzyskują na okres do 6 miesięcy od dnia ukończeniu tych studiów, gdyż jest to czas potrzebny na uzyskanie uprawnień zawodowych i nadanie prawa wykonywania zawodu.

Osoby te będą mogły kwalifikować do szczepień pod nadzorem lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej. Niezbędne jest również uzyskanie dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie.

Do kwalifikacji na szczepienia uprawnieni są również:

  • lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni,
  • diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci po odbytym szkoleniu teoretycznym,
  • studenci ostatnich dwóch lat kierunków lekarskich oraz trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy mogą kwalifikować do szczepień pod nadzorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia ukończenia w ramach studiów przedmiotu związanego ze szczepieniami ochronnymi.

Kto może wykonywać szczepienia przeciw COVID-19?

Zgodnie z rozporządzeniem z 10 grudnia 2020 r. do wykonywania szczepień uprawnione są:

  • osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej, lub osoby wykonujące zawód ratownika medycznego,
  • higienistki szkolne posiadające co najmniej sześciomiesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych,
  • fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni, którzy uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego, zatwierdzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: nipip.pl, szczepienia.pzh.gov.pl

Przeczytaj także: Lambda – nowa mutacja COVID-19 dotarła do Polski

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy