MZ opublikowało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Sprawdź, które szkolenia otrzymają dofinansowanie

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Resort zdrowia przedstawił wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. Z bezpłatnego szkolenia specjalizacyjnego skorzystać będą mogły 2 525 pielęgniarki i położne. Kto może odbyć specjalizację i jakie kroki należy podjąć, aby zarejestrować się na szkolenie?

MZ opublikowało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Sprawdź które szkolenia otrzymają dofinansowanie

Sprawdź wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r.

Jak podkreśliła na swojej stronie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, „wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2022 roku wyniesie nie więcej niż 3.950 zł” – dodano w komunikacie NIPIP.


W wykazie podzielonym na województwa przedstawiono liczbę miejsc szkoleniowych i edycji w każdym województwie

Komunikat w sprawie kursów specjalizacyjnych wydała m.in. Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Jak podkreślono w dokumencie, „wszystkie formy kształcenia zapisane w ustawie wymagają zakwalifikowania za pośrednictwem SMK” (red. System Monitorowania Kształcenia), który jest jedyną dopuszczalną formą kwalifikacji przeprowadzanej przez organizatora kształcenia.

– Warszawska Okręgowa Izba informuje, że podjęcie kształcenia u organizatora, na które nie można się zapisać poprzez SMK, jest niezgodne z przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia przez WOIPiP dofinansowania, oraz  w przyszłości może prowadzić do zakwestionowania ważności wydanych zaświadczeń o ukończonym kształceniu – dodano w komunikacie.

Kto może odbyć szkolenie specjalizacyjne?

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które posiadają prawo wykonywania zawodu, pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, a także zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

MZ opublikowało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Sprawdź, które szkolenia otrzymają dofinansowanie

Jakie kroki należy podjąć aby zarejestrować się na specjalizację?

Aby wziąć udział w kursie specjalizacyjnym, oprócz rejestracji w Systemie Monitorowania Kształcenia, niezbędne jest również złożenie wniosku o zakwalifikowaniu do specjalizacji w wersji papierowej, który należy dostarczyć osobiście bądź wysłać pocztą. Ponadto należy również dostarczyć ksero prawa wykonywania zawodu, ksero zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego.

Gdzie można odbyć szkolenie specjalizacyjne?

Organizatorami kształcenia mogą być uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze, jak również inne podmioty wpisane do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

Zobacz pełną listę organizatorów prowadzących kształcenie podyplomowe

Jakie uprawnienia uzyskują pielęgniarki i położne po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego?

Zgodnie z art. 15a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej „w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty – jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie”.

Natomiast „w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać:

1) recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie,

2) zlecenia na wyroby medyczne”.

MZ opublikowało wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Sprawdź które szkolenia otrzymają dofinansowanie

Ponadto uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uprawnia do wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Ustawa wskazuje również, że w tym samym czasie dopuszczalne jest odbywanie tylko jednej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych. Ponadto uregulowany został również czas, po którym przedstawicielki tych zawodów mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji.

– Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji – wyjaśnia pkt 6. Art. 7. ustawy.

Pielęgniarkom i położnym, które podejmują kształcenie podyplomowe, w tym m.in. szkolenie specjalizacyjne, mają prawo do urlopu szkoleniowego, który wynosi do 28 dni roboczych i „jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego.

Źródło: NIPiP, woipip.pl, Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

 

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy