Na jakich zasadach dodatki do pensji dla medyków? NFZ wyjaśnia

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

28 kwietnia Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, zgodnie z którym personel medyczny mający kontakt z pacjentami zarażonymi koronawirusem może pracować tylko w jednej placówce. W ramach rekompensaty za utracone dochody z innych miejsc pracy wprowadzono dodatek do pensji. NFZ wyjaśnia, komu i na jakich zasadach przysługuje.

Wymogi do otrzymania rekompensaty

Zgodnie z informacjami podanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aby otrzymać rekompensatę, należy łącznie spełnić określone kryteria. Dodatek przysługuje osobom, które:

– wykonują zawody medyczne (m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni),

– mają bezpośredni kontakt z pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem zakażenia,

– pracują w placówkach medycznych zajmujących się leczeniem chorych zakażonych koronawirusem (szpitale jednoimienne oraz szpitale z oddziałami zakaźnymi)

– są zatrudnione na umowie o pracę lub umowie cywilno-prawnej.

Wysokość rekompensaty

Dodatek do pensji przyznaje się w wysokości 80 proc. łącznego wynagrodzenia brutto, które pracownik medyczny otrzymywał w innych miejscach pracy, za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym nastąpiło ograniczenie, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Co istotne, ustalony przez Ministerstwo Zdrowia dodatek rozumiany jest nie tylko jako rekompensata za utracone dochody, ale również jako „dodatkowe świadczenie z tytułu objęcia ograniczeniem”. W praktyce oznacza to, że jeżeli medyk, którego objęto nakazem pracy w jednej placówce, nie miał dodatkowych źródeł zarobku, otrzyma dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jego podstawowej placówce.  

Procedura przyznania rekompensaty

Procedura przyznania dodatków do pensji przebiega w kilku etapach.

W pierwszym etapie dyrektorzy szpitali jednoimiennych oraz szpitali z oddziałami zakaźnymi tworzą listy pracowników medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie SARS-CoV-2. Listy te zostają złożone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie podlegają weryfikacji.

Następnie dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ podpisuje z placówką medyczną umowę, na mocy której ma się odbyć przekazanie środków na dodatkowe wynagrodzenia. Według informacji podanych przez NFZ środki pieniężne mają zostać przekazane w terminie trzech dni od momentu otrzymania przez dany oddział pełnej dokumentacji. Wypłaty dodatków do pensji mają się odbywać miesięcznie, w razie potrzeby z wyrównaniem.

Źródło: https://biznes.interia.pl/

Przeczytaj także: Kleszcze pomogą w leczeniu koronawirusa?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy