Na jakich zasadach działają podczas epidemii przedszkola i żłobki?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Zgodnie z decyzją rządu w drugim etapie odmrażania gospodarki 6 maja nastąpiło otwarcie przedszkoli i żłobków. Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dotyczące tego, na jakich zasadach placówki te mogą funkcjonować w czasie epidemii.

Maksymalnie 12 dzieci w sali

Według wytycznych GIS w jednej grupie może się znajdować maksymalnie 12 dzieci. Zwiększenie tej liczby o nie więcej niż dwoje dzieci jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą organów prowadzących placówkę.

Poszczególne grupy nie powinny mieć ze sobą kontaktu. Zalecane jest także, by każda grupa miała przyporządkowanego swojego opiekuna, który również w miarę możliwości nie będzie się kontaktował z dziećmi i opiekunami z innych grup. W przypadku konieczności takiego kontaktu opiekunowie powinni zachować dystans co najmniej 1,5 m.

Personel pomocniczy i kuchenny nie powinien w żaden bezpośredni sposób kontaktować się z dziećmi i opiekunami.

Co najmniej 4 m kw. na każde dziecko

GIS zaleca, by każda grupa dzieci przebywała tylko w jednej, przypisanej na stałe sali. Po zakończeniu zajęć sala powinna zostać wywietrzona. Na każde dziecko i opiekuna według wytycznych ma przypadać nie mniej niż 4 m kw. powierzchni, przy czym do przestrzeni tej nie są zaliczane pomieszczenia kuchenne, stołówki, a także pomieszczenia pomocnicze (ciągi komunikacyjne, magazyny, łazienki, składy porządkowe).

Należy także przygotować pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym będzie można umieścić osobę (dziecko lub opiekuna), u której wystąpiły objawy chorobowe.

Bez pluszowych zabawek

GIS zaleca, by z pomieszczeń, w których będą przebywać dzieci, usunąć wszelkie zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać zdezynfekowane (na przykład pluszowe zabawki). Pozostałe zabawki i wyposażenie (np. sprzęt sportowy) powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Zaleca się także, by dzieci nie przynosiły do placówek własnych przedmiotów i zabawek.

Konieczny dystans

Rodzice, którzy przychodzą do placówki, by zostawić lub odebrać dziecko, powinni zachować 2 m dystansu zarówno od opiekunów, jak i od innych rodziców i wychowanków. Na każde 15 m kw. w placówce może przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

Przebywanie na zewnątrz tylko w obrębie placówki

GIS zaleca, by dzieci przebywały na świeżym powietrzu, ale tylko w obrębie placówki (niedozwolone są spacery poza jej teren) i przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa: na placu zabaw może przebywać w danym czasie tylko jedna grupa dzieci, a wszystkie sprzęty i urządzenia muszą być dezynfekowane. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy wyłączyć je z użycia.

Zalecenia higieniczne

GIS podkreśla konieczność zachowania odpowiednich zasad higieny. Wchodzące do placówki osoby dorosłe muszą przy wejściu zdezynfekować ręce, a dodatkowo muszą być wyposażone w rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa.

W zaleceniach wymieniono także obowiązkowe wyposażenie w środki ochrony osobistej dla opiekunów. Składają się na nie jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne oraz fartuchy z długim rękawem (wymagane np. w razie konieczności przeprowadzenia u dziecka zabiegów higienicznych).

Specjalne zasady dotyczące posiłków

GIS zaleca, by przy przygotowywaniu żywienia w żłobkach i przedszkolach wprowadzić zasady szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego. Jeżeli to możliwe, stanowiska pracy na stołówce i kuchni powinny być odizolowane. W przypadku braku takiej możliwości należy zwracać szczególną uwagę na regularną dezynfekcję stanowisk pracy, sprzętu, naczyń i sztućców.

Zaleca się, by wielorazowe naczynia kuchenne były wyparzane lub myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 st. Posiłki powinny być wydawane zmianowo, a po skończeniu posiłku przez daną grupę powierzchnie takie jak stoły i poręcze krzeseł powinny być czyszczone i dezynfekowane.

Źródło: https://gis.gov.pl/

Przeczytaj także: Związek niedoboru wit. D z ciężkim przebiegiem COVID-19

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy