NCN: 10 mln na badania nad koronawirusem

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badań naukowych nad koronawirusem COVID-19. Pula grantu wynosi 10 mln zł. Zgłoszenia można przesyłać do 14 kwietnia.

Naukowcy przeciw koronawirusowi

Konkurs „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19” jest skierowany do naukowców, którzy prowadzą projekty badawcze związane z metodami diagnozy, terapii, a także profilaktyki choroby wywołanej przez wirusa COVID-19, jak również z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

Największe szanse na otrzymanie finansowania mają autorzy badań nad patofizjologią choroby (zwłaszcza związanych z potencjalnymi strategiami terapeutycznymi oraz metodami diagnozy zakażenia), nad mechanizmami zakażenia (w tym również metodami ochrony pracowników służby zdrowia przed zainfekowaniem) oraz autorzy projektów związanych z polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej podczas epidemii, etyką badań i sprawowaniem opieki medycznej nad pacjentami, a także ze społecznymi zachowaniami w czasie pandemii.

Warunki konkursu

Wnioski o udział w konkursie są składane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia. Ogłoszenie wyników jest planowane na połowę maja.

Zaplanowane przez naukowców projekty, które zostaną zgłoszone do konkursu, mogą potrwać maksymalnie półtora roku. Wyniki badań mają zostać powszechnie udostępnione.

Udział w konkursie mogą wziąć naukowcy co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Uczestnicy muszą mieć udokumentowane osiągnięcia naukowe i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu badawczego finansowanego za pośrednictwem konkursów NCN lub konkursów międzynarodowych. W najnowszym konkursie NCN mogą także wziąć udział laureaci naukowych konkursów krajowych lub międzynarodowych.

Konkurs inny niż wszystkie

W przedstawionym oświadczeniu autorzy konkursu przyznają, że różni się on od pozostałych organizowanych przez instytucję konkursów. Wyróżniają go bardzo krótkie terminy naboru i wyłonienia zwycięskich projektów, precyzyjne określenie grupy naukowców, do której konkurs jest kierowany, a także bardzo elastyczne zasady realizacji przyznanego grantu.

Rozluźnienie reguł i zapewnienie dodatkowego finansowania ma pomóc polskim naukowcom w skutecznej walce z epidemią koronawirusa COVID-19 i przyspieszyć ich prace badawcze.

Źródło: http://nauka.pap.pl/, https://zdrowie.wprost.pl/

Przeczytaj także: WHO, UNICEF i ONZ ogłosiły Globalny Plan Działań Humanitarnych w związku z epidemią koronawirusa

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy