NIK powoła Zespół Analizy Ryzyka

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Prezes NIK podjął decyzję o powołaniu Zespołu Analizy Ryzyka, który przeprowadzi kontrolę zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest to reakcja na przedstawione przez OZZPiP i NIPiP informacje na temat problemów w środowisku medycznym. OZZPiP podkreśla, że „NIK jest jedyną instytucją, która zareagowała na niepokojące informacje dotyczące zastępowalności kadr” wśród pielęgniarek i położnych.

W środę 7 lipca odbyło się spotkanie przedstawicielek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem, podczas którego zostały przedstawione dane dotyczące sytuacji pielęgniarek i położnych w czasie epidemii COVID-19 oraz braków kadrowych w tej grupie zawodowej.

Marian Banaś podjął decyzję o powołaniu specjalnego Zespołu Analizy Ryzyka, którego zadaniem będzie zaplanowanie, przygotowanie, a następnie przeprowadzenie systemowej kontroli dotyczącej szeroko rozumianych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedstawionych przez pielęgniarki i położne. Jak przekazuje OZZPiP, „Prezes NIK poinformował, że obszar ten zostanie również potraktowany priorytetowo jako jeden z elementów przygotowywanego obecnie Raportu o Stanie Państwa”.

Braki kadrowe wśród pielęgniarek i położnych

OZZPiP oraz NIPiP alarmują, że wśród pracujących pielęgniarek i położnych do odejścia na emeryturę uprawnionych jest obecnie ponad 27 proc., co oznacza ok. 60 tys. osób. Jeśli grupa ta zdecyduje się na rezygnację z wykonywania zawodu, bez kadry zostaną 273 szpitale. Według prognoz w 2030 r. zabraknie pielęgniarek i położnych w 482 szpitalach.

Wątpliwości w kwestii dysponowania środkami publicznymi w czasie epidemii COVID-19

Przedstawicielki OZZPiP i NIPiP zgłosiły również wątpliwości związane z zarządzaniem finansami ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Podczas spotkania zwrócono uwagę m.in. na:

  • warunki ubezpieczenia personelu medycznego pracującego w szpitalach jednoimiennych zakaźnych,
  • wykorzystywanie leczniczych środków ochronny indywidualnej, które nie posiadają atestów i zgodności,
  • polecanie pracownikom medycznym pracy w okresie, gdy obowiązywała ich kwarantanna.

W rozmowach poruszona została również kwestia projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych. Sejm odrzucił zgłoszone przez Senat poprawki do tej ustawy, a tym samym nie przyjął podwyższenia współczynników, według których ma być ustalana wysokość wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Źródło: ozzpip.pl

Przeczytaj także: Pandemia Covid-19 w USA: „koronawirus wykończył nas psychicznie i fizycznie”

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy