NIL krytykuje strategię rządową „Zdrowa przyszłość”

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Naczelna Izba Lekarska zgłosiła swoje uwagi dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość”. Prezydium NRL zwraca uwagę m.in. na brak zachowania priorytetów troski o zdrowie i brak konsekwencji ustawodawcy w podejściu do problemu niedoboru kadr medycznych.

„Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” obejmuje zmiany w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, infrastruktury, zarządzania kadrami medycznymikształcenia pracowników ochrony zdrowia. Na najbliższe lata zaplanowano dalszy rozwój teleporad, wprowadzenie e-rejestracji, znoszenie limitów do specjalistów czy zwiększenie limitów miejsc na studiach medycznych.

Brak wizji na przyszłość

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem uchwały Rady Ministrów. W pierwszej kolejności podkreśla, że dokument w zdecydowanej większości poświęcony jest opisowi stanu obecnego, a nie wizji zmian na przyszłość.

„Dokument miał być długo oczekiwanym niezbędnym uzupełnieniem projektu Krajowego Planu Odbudowy. Miał on zawierać szczegółowe zasady rozdziału środków z KPO, jak też – co niezmiernie ważne – opis mechanizmów demarkacyjnych pomiędzy KPO a innymi strumieniami wsparcia, jak np. programy REACT-EU, Polityka Spójności, czy Regionalne Programy Operacyjne. W przedłożonym projekcie niestety brak jest zapowiadanych uregulowań, co stawia pod znakiem zapytania prawidłowość i wykonalność samego KPO” – dodaje Prezydium NRL.

Brak zachowania priorytetów troski o zdrowie

Prezydium NRL podkreśla, że w 237 stronicowym dokumencie zabrakło informacji o stomatologii, jako dziedzinie ochrony zdrowia, która ma wpływ na osiągnięcie i utrzymanie jakości życia Polaków. Zdaniem NRL zabrakło również zachowania priorytetów troski o zdrowie – wśród dzieci i młodzieży, u których rosną wskaźniki frekwencji próchnicy, kobiet, w tym w szczególności ciężarnych oraz osób starszych.

NRL zaznacza, że na 205. stronie dokumentu „Zdrowa przyszłość” wskazano, iż ważnym czynnikiem wpływającym na jakość opieki zdrowotnej są kwalifikacje kadry medycznej. Jednak, jak podkreśla Prezydium, nieustannie spada odsetek specjalistów w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, który na dziś wynosi 17 proc. NRL wskazuje, że należy zaprojektować środki powiększające ten współczynnik.

Model rozporoszonych repozytoriów jest rozwiązaniem bardzo kosztownym

W strategii „Zdrowa przyszłość” podkreśla się również wagę cyberbezpieczeństwa, dlatego zdaniem NRL należy w dokumencie zaprojektować centralne repozytorium dokumentacji.

„W dobie tak przekonujących, namacalnych dowodów realnego zagrożenia nieuprawnionym dostępem do wrażliwych danych, opieranie systemu EDM o model rozproszonych repozytoriów u ponad stu tysięcy usługodawców jest rozwiązaniem bardzo kosztownym oraz bardzo ryzykownym. Repozytoria publiczne mogą działać na bazie tej samej technologii i tego samego oprogramowania i tych samych systemów zabezpieczających. Usługodawcy w tej liczbie (średnia wielkość placówki medycznej) nie są w stanie zapewnić porównywalnego choćby poziomu bezpieczeństwa.”

NRL dodaje, że w zakresie cyfryzacji zniknęła zapowiedź budowanego Centralnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej, co zapowiedziane było w KPO. „W dokumencie nie sposób tej inwestycji odnaleźć” – podkreśla Prezydium.

Brak konsekwencji ustawodawcy

Prezydium NRL wskazuje również, że ustawodawca nie wykazał się konsekwencją w podejściu do problemu niedoboru kadr medycznych, ponieważ z jednej strony stwierdza narastające braki kadrowe i starzenie się pracowników ochrony zdrowia. Z drugiej strony jednak przyjmuje ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, mimo zdecydowanego sprzeciwu środowisk medycznych. Zdaniem Prezydium przyjęta ustawa w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, a wręcz przeciwnie – może spowodować jeszcze większy odpływ kadr medycznych z publicznej służby zdrowia.

Źródło: NIL

Przeczytaj także: DGP: szczepionka przeciw HPV dla dwunastolatek może być darmowa

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy