Nowe współczynniki prac pielęgniarek i położnych. OZZPiP zapowiada protest

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

28 maja br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia. Sformułowano nowe współczynniki prac pielęgniarek i położnych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Nowe współczynniki pracy, które mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r., wyznaczono dla 3 grup pielęgniarskich i położniczych. OZZPiP bojkotuje nowe ustalenia i zapowiada protest. Na 7 czerwca zaplanowano strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych.

O ile wzrosną pensje pielęgniarek i położnych?

Nowe współczynniki prac dla pielęgniarek są efektem noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Zaktualizowane warunki wynagrodzenia mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r. Rząd na podniesienie najniższych pensji w ochronie zdrowia przeznaczy niemal 4 mld zł.

Dla zawodu pielęgniarki i położnej zaproponowano następujące współczynniki pracy:

  • Grupa 7: pielęgniarka/położna z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa/magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,06 (obecnie 1,05). Najniższe wynagrodzenie dla tej grupy pielęgniarek wzrośnie o 52 zł do 5 478 zł; w tej grupie jest 11 128 etatów.
  • Grupa 8: pielęgniarka/położna z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub pielęgniarka/położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa/położnictwa – 0,81 (obecnie 0,73). Najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 414 zł do 4 186 zł; w tej grupie jest 30 145 etatów.
  • Grupa 9: pielęgniarka/położna inna niż określona w grupie 7 i 8, nieposiadająca tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 0,73 (obecnie 0,64). Najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 465 zł do 3 772 zł; w tej grupie jest 157 409 etatów.

Jakie poprawki opozycji odrzucono?

27 maja br. połączone komisje sejmowe: zdrowia i finansów publicznych, rozpatrywały poprawki do podziału pielęgniarek i współczynników pracy. Odrzucono następujące poprawki zgłoszone przez opozycję:

  • Grupa 7: pielęgniarka/położna z tytułem zawodowym magistra lub licencjatem, posiadająca specjalizację lub ukończony kurs w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,28;
  • Grupa 8: pielęgniarka/położna z licencjatem, nieposiadająca wyżej wymienionych specjalizacji i kursów – 1,01;
  • Grupa 9: pielęgniarka/położna bez wyższego wykształcenia, posiadająca specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,18;
  • Grupa 10: pielęgniarka/położna inna niż w grupie 7. I 8., nieposiadająca wyższego wykształcenia lub posiada licencjat przez okres krótszy niż 5 lat, nieposiadająca tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 0,91.

Podczas posiedzenia komisji sejmowych w głosowaniu nie uwzględniono również poniższej poprawki:

„W przypadku, gdy pracownik wykonujący zawód medyczny podniesie kwalifikacje zawodowe i udokumentuje to pracodawcy, pracodawca jest obowiązany przeliczyć wynagrodzenie zasadnicze zgodnie ze współczynnikiem pracy określonym dla grupy zawodowej odpowiadającej kwalifikacjom tego pracownika od miesiąca następującego po udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji zawodowych”.

Strajk ostrzegawczy 7 czerwca

Środowisko pielęgniarskie jest oburzone nowymi współczynnikami w siatce płac dla pielęgniarek i położnych, dlatego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych na 7 czerwca br. zapowiedział strajk ostrzegawczy. Z koeli Forum Związków Zawodowych domaga się uznania innych czynników wartościujących pracę pielęgniarki i położnej, które wpływać mają na najniższe wynagrodzenie, takich jak fachowość, odpowiedzialność, decyzyjność, warunki psychofizyczne i warunki środowiska pracy.

Źródła: pielegniarki.info.pl, prawo.pl

Przeczytaj także: Szpitale otrzymają 17,5 mln zł na rozwój transplantologii

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy