Opieka koordynowana w POZ. Pierwsza umowa na świadczenie usług opieki koordynowanej została podpisana

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent. To część zmian w POZ, które tworzą opiekę koordynowaną. 

W piątek 24 października podpisano pierwszą w Polsce umowę na opiekę koordynowaną w POZ. „Milowy krok w reformie podstawowej opieki zdrowotnej od wczoraj stał się faktem” – napisał w sobotę na Twitterze szef MZ. Placówki POZ gotowe do świadczenia opieki koordynowanej od 1 października 2022 r. mogą składać wnioski do oddziałów wojewódzkich NFZ o rozszerzenie zakresu usług w umowie z Funduszem.

Obszary specjalizacji opieki koordynowanej

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznychleczenia najczęstszych chorób przewlekłych u lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii. Usługa będzie oparta na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, lecz także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem. Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

  • kardiologii,
  • diabetologii,
  • chorób płuc,
  • endokrynologii, na które najczęściej chorują Polacy.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na podstawie której ustala indywidualny plan leczenia.

Możliwość zlecenia nowych badań

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

  • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,
  • EKG wysiłkowe,
  • Holter EKG (24, 48, 72 godz.),
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
  • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Proces przyłączenia przychodni do programu opieki koordynowanej

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przychodni jest dobrowolne. Przychodnie, które są gotowe, aby dołączyć do programu, od 1 października 2022 r. mogą występować do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną. Oddział wojewódzki NFZ sprawdzi wnioski i podpisze aneksy do umów. Wówczas konkretne placówki POZ poszerzą swoją ofertę dla pacjentów. Wprowadzenie opieki koordynowanej wzmocni rolę koordynatora, który zadba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo poinformuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, będzie współpracował z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej. Przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowozatrudniona. Zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni.

Finansowanie programu

Opieka koordynowana to dodatkowe środki dla POZ. Nowe zadania dla koordynatora są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej. Lekarz POZ otrzymuje środki na koordynację w formie budżetu powierzonego. Roczny koszt świadczeń z zakresu opieki koordynowanej może wynieść ponad 1,2 mld zł.

Źródło: PAP, NFZ

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy