Organizacje pacjentów apelują o poprawę systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Skuteczniejsze badania przesiewowe, cykliczna aktualizacja wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu, egzekucja wymogów dotyczących ośrodków chirurgii w radykalnym leczeniu oraz szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych – to postulaty organizacji pacjentów, które podpisały wspólny apel dotyczący poprawy systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi. Dokument został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Światowy miesiąc świadomości raka piersi

Od niemal czterech dekad w październiku świat obchodzi miesiąc świadomości raka piersi. To moment na to, by zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzeby i wyzwania, które stoją przed systemem opieki w diagnostyce i leczeniu chorych na tę chorobę. Zdaniem organizacji pacjentów wciąż mamy do nadrobienia istotny dystans w odniesieniu do standardów panujących w Unii Europejskiej. Jak informują sygnatariusze apelu, niski odsetek osób uczestniczących w programie badań przesiewowych, wyzwania związane z odpowiednią organizacją opieki oraz brak dostępu do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych, stanowią główne przyczyny tej niekorzystnej sytuacji. 

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak piersi zarówno pod względem zachorowalności, jak również liczby zgonów znajduje się na czołowych miejscach w statystykach. Niemal 8 000 kobiet zmarło z tego powodu w Polsce w 2020 r. Organizacje pacjentów apelują w szczególności o działania na rzecz obniżenia śmiertelności u pacjentek z rakiem piersi oraz poprawę wskaźnika 5-letnich przeżyć w tej grupie. 

Najważniejsze postulaty organizacji pacjentów

Sygnatariusze dokumentu wskazali na konkretne obszary, w których dostrzegają najpilniejsze potrzeby zmian. W szczególności apelują o:

 1. podniesienie odsetka kobiet uczestniczących w systemie badań przesiewowych, rozszerzenie grupy docelowej tego programu o pacjentki, które ukończyły 60 r.ż. oraz publikację informacji w sprawie populacji uczestniczącej w programie (opisanej według poradni podstawowej opieki zdrowotnej);
 2. nowelizację obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie raka piersi, oraz zapewnienie cyklicznej aktualizacji tego dokumentu oraz niezwłoczna implementacja przedmiotowych wytycznych do praktyki klinicznej;
 3. wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu ograniczenie liczby ośrodków prowadzących zabiegi chirurgiczne w radykalnym leczeniu raka piersi poprzez egzekucję wymogów dotyczących doświadczenia ośrodka oraz efektywności realizowanych procedur;
 4. regularne i szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych oraz nowelizację schematu refundowanego leczenia systemowego raka piersi, które będą wychodzić naprzeciw niezaspokojonym potrzebom pacjentek dotkniętych rakiem piersi, a przede wszystkim:
 • potrójnie ujemnego raka piersi;
 • BRCA zależnego raka piersi;
 • HER2 dodatniego raka piersi.

Apel został podpisany przez czołowe ogólnopolskie organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych, w tym także wyspecjalizowane właśnie w tematyce raka piersi. Są to:

 1. Fundacja OmeaLife „Rak piersi nie ogranicza”, 
 2. Fundacja OncoCafe – Razem Lepiej, 
 3. Fundacja Onkologiczna „Alivia”, 
 4. Fundacja Onkologiczna „Nadzieja”, 
 5. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Źródło: Materiał prasowy

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy